Rapport om kulturell mångfald i kulturen Med kulturell mångfald

advertisement
Rapport om kulturell mångfald i kulturen
Med kulturell mångfald menas att människor från andra länder
än Sverige finns i kulturlivet och som publik.
Nu har länsteatrar, länsmusik, musikteatrar, orkestrar,
länsmuseer, länsbibliotek och dansinstitutioner rapporterat
hur de arbetat med kulturell mångfald under 2004.
Det visar sig då att de har arbetat med detta på olika sätt.
Det finns ett större intresse på alla områden i kulturlivet
för att arbeta med kulturell mångfald
men resultatet kan vara olika.
Det beror på chefernas och de anställdas intresse.
Det beror på hur de kan få kontakt med andra
för att kunna samarbeta i framtiden.
Det beror också på om det finns tillräckligt med pengar och personal.
Alla i kulturlivet vill få en större publik
och nya besökare.
Därför är de också intresserade av kulturell mångfald.
Samhället förändras och de som arbetar med kultur
vill vara med och diskutera om vad som händer i samhället.
Fler skådespelare, musiker, författare och andra
som arbetar med kultur kommer från andra länder.
Det gör också att fler har blivit intresserade av kulturell mångfald.
Många utredningar och debatter har handlat om
att det är viktigt med kulturell mångfald och att fler måste arbeta med det.
Därför satsar regeringen på Mångkulturåret 2006.
Många som arbetar med kultur vill vara med och arbeta med Mångkulturåret.
Download