Import

advertisement
Ann-Sofie Persson
IKK, Linköpings universitet
Abstract till konferensen:
Översättning – adaption, interpretation, transformation
Titel: Kulturell och sexuell identitet i översättning och transformation hos Nina Bouraoui
Av franskspråkiga författaren Nina Bouraoui (f.1967) har sju titlar givits ut på svenska: Förbjuden
betraktelse (1992), Intet liv (1993), Muränornas bal (1999) Pojkflickan (2004), Dockan Bella
(2005), Mina onda tankar (2006) och Innan männen (2008). Jonas Wicktor har översatt de två
första, Maria Björkman de övriga. De tre första romanerna kommer ut på Anamma, resterande på
Elisabeth Grate Bokförlag. I Frankrike har Bouraouis författarskap rönt stort intresse och hon har
sedan debuten 1991 förekommit en hel del i tv, radio och press. Kulturell och sexuell identitet
framstår i flera texter som huvudteman och Bouraoui har ofta diskuterats dels i förhållande till
algeriska kvinnors situation, dels som något slags litterär förebild för unga lesbiska kvinnor. Hur
översätts denna bild av författaren, skapad av franska medier, när hennes texter kommer ut i
Sverige? Vilket mottagande får hennes verk i en svensk kontext? Hur hanteras exempelvis frågor
om kulturell och sexuell identitet i recensioner och dylikt? Denna studie behandlar inledningsvis
frågor av detta slag kring svenska översättningar av Bouraouis verk. Emellertid erbjuder även
verken i sig underlag för att titta på begreppet översättning i vid bemärkelse, vilket utgör en andra
fas i föreliggande arbete. Ett exempel är hur huvudpersonen i Pojkflickan skapar sin kulturella och
sexuella identitet i ständig förändring utifrån franska och algeriska heterosexuella normer. Jaget blir
till genom att översättas till något för omvärlden begripligt. Genom att tolka de påbjudna
modellerna för den kvinnliga respektive manliga identiteten i två kulturella kontexter, den franska
och den algeriska, skapar huvudpersonen ett själv som innebär en transformation av normen.
Download