Algeriet:

advertisement
Algeriet:
Sveriges förbindelser med Algeriet:
Sverige var ett av de första länder som öppnade diplomatisk representation i Alger (1729)
oavbrutet tills idag. Tidigt visade Sverige förståelse för de algeriska
självständighetssträvandena under 1954-1962 som lede till självständigheten den 5 juli 1962.
Landyta: 2 381 741 km2 (största i Afrika), Folkmängd: ca 37 miljoner invånare (2012),
Huvudstad: Alger(ca 4,9 miljoner invånare), Språk: arabiska och franska,
Valuta: DZD = algeriska dinarer. 100 DZD = 10 SEK.
Algeriet har inga statsskulder, en valutareserv som överstiger 200 miljarder USD.
Statsbudget grundas av oljefatspriset (37 USD/fat).
Den algeriska ekonomin har expanderat mer under 2000-talet än under hela
självständighetstiden. Mellan 1999 och 2008 låg Algeriets tillväxt på i genomsnitt
4 % i jämförelse med 1 % under 90-talet.
BNP fyrdubblades under samma period.
Intäkterna från oljan och naturgasen har möjliggjort omfattande satsningar på infrastruktur.
De statliga investeringarna i enlighet med femåriga utvecklingsplaner förblir den
huvudsakliga motorn i tillväxten.
150 miljarder USD som löpt mellan 2004 och 2009 har inneburit ansenliga investeringar i
infrastriktur, bostäder, högre utbildningsinstitutioner, hälsosektorn, vattentillgång för
hushållen samt tillgång till gas- och elledningar.
Ytterligare 286 miljarder USD och som löper till 2014 innefattar skapandet av tre miljoner
nya arbetstillfällen, uppbyggnad av ytterligare 1,2-2 miljoner nya bostäder, fortsatta insatser
för att modernisera den offentliga sektorn och utveckling av infrastrukturen, utveckling av
fisket, jordbruket, och IT-sektorn, samt byggandet av anläggningar för vattenavsaltning och
tillvaratagande av solenergi.
Fram till år 2025 finns planer på att utveckla nya städer där bl.a. Sidi-Abdalah med närmare
70 000 invånare, cirka 3mil väster om Alger, har fokus på forskning och utveckling.
Bougezoul, med sina 350 000 invånare, 17 mil söder om Alger utvecklas med miljöfokus
inom teknik och energi, som stämmer väl överens med Algeriets investeringsstrategier på
cirka 60 miljarder USD i sol- och vindenergi.
Download