Växtval Linnérabatt

advertisement
Växtval Linnérabatt
Carl von Linne har varit en av de största inspiratörerna för det ökade trädgårdsintresset i
Sverige. Det är förmodligen framför allt honom vi har att tacka för att våra unika svenska
trädgårdar ser ut just som de gör, och att vi än i dag inspireras att plocka in det vilda i
trädgården.
Vi har gjort ett urval av växter som lämpar sig för en rabatt på temat Linné. Urvalet har skett
utifrån bl a Linnés Herbarium, Linnaei Blomster-Almanach, Flora Suecica, Linnés
blomsterur, hans reseskildringar och bland de växter som hans lärjungar tog hem från sina
resor i främmande länder.
Skogslind Tilia cordata
Småblommig alunrot - Heuchera micrantha. Kallas också trädgårdslinnéa efter bladens form och
de skira blommorna.
Stjärnflocka - Astrantia major. Gamla svenska namn på denna ljuvliga blomma är Linnés
fröknar och mormors brosch.
Strutbräken - Matteuccia struthiopteris
Julros - Helleborus niger
Rosa gallica ’Officinalis’
Rosa ’Old Blush’ – gammal kinaros att odla i kruka. Linné fick den 1752.
Kungsängslilja - Fritillaria meleagris
Sammetsblomster - Tagetes patula
Temynta – Monarda didyma
Strandveronika - Veronica longifolia
Kaprifol - Lonicera caprifolium
Vildkaprifol - Lonicera periclymenum
Storrams – Polygonatum multiflorum
Isop- Hyssopus officinalis
Krollilja - Lilium martagon
Akleja - Aquilegia vulgaris
Blåeld - Echium vulgare
Luktviol - Viola odorata
Ramslök - Allium ursinum
Vildtulpan - Tulipa sylvestris
Aklejruta - Thalictrum aquilegifolium
Blågull - Polemonium caeruleum
Citronmeliss - Melissa officinalis
Smultron - Fragaria vesca
Stor blåklocka - Campanula persicifolia
Hässleklocka - Campanula latifolia
Humleblomster - Geum rivale
Humlesuga, läkebetonika - Stachys officinalis
Parkolvon - Viburnum lantana
Humle – Humulus lupulus
Bergpion – Paeonia officinalis
Download