Sponsorbiljetter

advertisement
Sponsorbiljetter
Ett behov av printbart ark med numrerade sponsorbiljetter har uppstått. Anders Tr
framställer, samt Anders S och Mange hanterar dem.
Sponsorpaket – ”Flightlevel 15” Sponsorpris 15 000 kr inkluderar:
 Ni får en plats med företagets digitala logga och med lämplig text på hemsidan
 Ni kommer att nämnas av vår konferencier i samband med flyguppvisningen
 Det ingår 10 st fribiljetter inklusive lunch
 Ni får egen ingång till evenemanget och en gemensam guide tillsammans med
övriga sponsorer
 Ni får en särskild avdelad åskådarplats under flyguppvisningen
 Ni får möjlighet att personligen träffa en del av uppvisningspiloterna under dagen
 Det finns möjlighet för företaget att boka in och få prova ett flygpass med ett av
klubbens flygplan tillsammans med en flyglärare. Ett pass är på ca 30 minuter.
Sponsorpaket – ”Flightlevel 06” Sponsorpris 6000 kr inkluderar:
 Det ingår 5 st fribiljetter inklusive lunch
 Ni får egen ingång till evenemanget och en gemensam guide tillsammans med
övriga sponsorer
 Ni få en särskild avdelad åskådarplats under flyguppvisningen
 Ni får möjlighet att personligen träffa en del av uppvisningspiloterna under dagen
Biljetterna har utförts i serier om 5-6 eller 10 st enl exempel:
Listning av biljettserier:
Sponsor
Scan
Skånemejerier
C4 Transport
Serienr
51-60
61-70
71-76
Antal
10 st
10 st
6 st
Download