Senioruniversitetet, praktisk filosofi 3:4, metaetik

advertisement
Senioruniversitetet, praktisk filosofi 3:4, metaetik och tillämpad etik Kurslitteratur: Henrik Ahlenius: Vad är moraliskt rätt? Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius. Första upplagan 2004, andra 2010. Thales. Många av er har redan denna bok sedan förra terminen. Om det visar sig att flera studenter inte har den här boken, och är lite tveksamma till att köpa en så pass tjock bok för ett fåtal texters skull, så kanske jag kan fixa pdf:er på de texter det gäller och lägga ut på hemsidan. Lars Bergström: Grundbok i värdeteori. 1990, 1992. Thales. I skrivandes stund är jag ännu inte klar med de två kompletterande häftena, men de kommer att läggas ut på hemsidan innan respektive föreläsning. Texterna till respektive föreläsning kan läsas antingen innan eller efter, eller både innan och efter. Jag kommer inte, i min föreläsning, att utgå ifrån att alla redan vet vad som står i texten. Metaetik 25/9 Intro till metaetik. Emotivism och preskriptivism. Läs sidorna 8-­‐43 i Bergström. 2/10 Naturalism. Läs sidorna 44-­‐60 i Bergström, samt häftet ”olika former av naturalism”. 9/10 (Icke-­‐naturalistisk) realism, objektivism, misstagsteori. Läs sidorna 61-­‐87 i Bergström. 16/10 Modern kvasirealism och konstruktivism. Ifrågasättande av ontologins relevans. Läs häftet ”kvasirealism och konstruktivism”. Tillämpad etik 23/10 Den tillämpade etiken och dess metoder. Prioriteringar i vården. Läs John Harris text ”livets värde”, sidorna 195-­‐209 i Ahlenius. 6/11 Djurförsök. Läs R. G. Freys och Sir William Patons ”Djurförsök, moral och medicin – ett meningsutbyte”, sidorna 180-­‐194 i Ahlenius. 13/11 Abort. Läs Rosalind Hursthouses ”Dygdteori och abort”, sidorna 210-­‐230 i Ahlenius. 27/11 Överbefolkning. Läs Derek Parfits ”överbefolkning och livskvalitet”, sidorna 244-­‐
260 i Ahlenius. Obs: Salen ”Utsikten”! De som är intresserade får skriva en tentamen. De som skriver tentamen och får godkänt betyg får ett diplom. Det är en hemtentamen med ett antal essäfrågor. Jag kommer att dela ut den mot slutet av kursen. Sista inlämningsdag, till [email protected] , är torsdagen 17/12. Om ni sedan får tillbaka den precis innan jul eller efter helgerna beror på hur många som skriver, och hur lång tid det därmed tar att rätta den. 
Download