Detta vill klass 3C lära sig om Internet och iPads

advertisement
IKT – Informations- och kommunikationsteknik
Detta vill eleverna i 3C lära sig om iPads/datorer och Internet:
 Vad får man skriva och inte skriva på Internet?
 Vilka sidor på Internet kan man lita på och vilka kan man inte
lita på?
 Vad kan man och vad får man göra med bilder på Internet?
 Varför blockeras vissa filmer för barn på Internet?
 Vilka spel på Internet är säkrast för barn?





Göra presentationer med fina bilder.
Veta mycket om hur man använder iPads/datorer.
Scratch
Göra, redigera och publicera film.
iMovie, Bilder
Download