skriv ut

advertisement
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
FLYKTINGAR SOM RESURS – INGMARSÖ
Flyktingar skulle kunna bli en resurs i skärgården. Flyktingar skulle kunna verka i skärgården på
flera olika vis, till exempel driva eget företag, vara anställda inom befintliga verksamheter, gå
lärlingsutbildningar mm.
Projektidén är att skapa möjligheter för att flyktingar att bosätta sig och verka i skärgården och
således bli en resurs i skärgården. Företag och bybor ska engageras och integrera med
varandra för att möjliggöra detta. Bostader i skärgården för flyktingar, möjligheter till
språkundervisning i skärgårdsmiljö, olika former för sysselsättning (till exempel
lärlingsutbildningar) är exempel på olika aktiviteter som kan möjliggöra att flyktingar kan bli en
resurs i skärgården.
Syfte och mål
Projektet syftar till ökad befolkningstillväxt, positiv integration och ökad arbetskraft inom
bristyrken.
Kontaktpersonr
E-post
Telefon
Andreas Ekenberg
andreas.ekeberg(a)finnhamn.se
070 521 86 28
Inblandade myndigheter
och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Företagarföreningen
Arbetsförmedlingen
Tove Eriksson, Karin Jöback, Sandra von Euler
Sam Yildirim, Tomas Norberg, Luiza Jastrzebska
Karin Almlöf
Anna-Karin Söderström
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Ö för Ö-kansliet
Enheten för näringslivsutveckling. Tillväxtavdelningen. Länsstyrelsen i Stockholms län. Tel 010-223 10 00. E-post [email protected]
I samarbete med
Download