(Microsoft PowerPoint - tenta20061028_l\366sningar.ppt)

Uppgift 1
• Parametrar
Tentalösning
– text
–m
• Argument
2006-10-28
– ”abracadabra”
–5
Uppgift 2
def centrera(text, vidd):
spaces=(vidd-len(text))/2
return (' '*spaces)+text+(' '*(vidd-len(text)-spaces))
Uppgift 3
• x=-1
• y=29
1
Uppgift 4
def concat(lista):
utlista=[]
for i in lista:
utlista=utlista+i
return utlista
Uppgift 5
• a
– flyttal representerar reella tal
– heltal representerar just heltal
• b
– dictionaries kan indexeras med godtycklig muterbar typ
• c
– en felutskrift (typfel)
• d
– True
• e
– ett bibliotek med färdiga funktioner
Uppgift 6
• [2, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Uppgift 7a
• om y<x och z<y blir det fel
– y istället för z
• om z<x och y<z blir det fel
– z istället för y
2
Uppgift 7b
def minst(x,y,z):
min=x
if y<min:
if y<z:
return y
if z<min:
return z
return x
Uppgift 8 (b)
def mean(x):
acc = 0.0
try:
for i in range(len(x)):
acc = acc + x[i]
except TypeError:
raise TypeError, ’Argument must be list of numbers’
try:
mean = acc/len(x)
except ZeroDivisionError:
raise TypeError, ’Empty list, Argument must be list
of numbers’
return mean
Uppgift 8 (a)
def mean(x):
acc = 0.0
for i in range(len(x)):
acc = acc + x[i]
mean = acc/len(x)
return mean
Uppgift 9
def expand(str, val):
pos=str.find('%s')
if pos==-1:
return str
return
str[0:pos]+val+str[pos+2:]
3
Uppgift 10
class Bil:
def __init__(self, modell, bensin):
self.modell=modell
self.bensin=bensin
def tanka(self, bensin):
self.bensin=self.bensin+bensin
4