Förebygga eller behandla psykisk ohälsa

tillbaka
Seminarier / Workshops
Förebygga eller behandla psykisk ohälsa
Från seminariet finns ett antal OH-bilder som ger en ram för att klargöra och positivt påverka
psykisk ohälsa hos ungdomar.
Andelen unga som söker hjälp för psykisk ohälsa har under senare år fördubblats inom barn- och
ungdomspsykiatrin. Möjligheterna att erbjuda effektiva insatser för att förebygga och behandla
psykisk ohälsa är därför av stor betydelse.
Info: [email protected], Britt-Marie Treutiger, Sollentuna: www.disa.dataphone.se/index.html
och Britta Alin-Åkerman: www.lhs.se/~briali/
Syfte
Modifiera, pröva, kulturanpassa och utvärdera en amerikansk metod med gruppsamtal för att
förebygga psykisk ohälsa hos flickor.
Skola
Familj
Fritid
Inledningsfråga:
Vad är att må bra/psykisk hälsa för dig?
Vad påverkar hur du mår?
Vad är det som gör att du mår bra/ mindre bra?
? I skolan
? I familjen
? På fritiden
Vad är viktigast att satsa på för att ungdomar skall må så bra som möjligt?
Förslag:
Barn skall ha rättighet att begära familjeterapi
Disa
Metod att förebygga psykisk ohälsa
Syfte:
Att klargöra ungdomars perspektiv på förebyggande insatser gällande psykisk ohälsa