version 2013-05

advertisement
Resultat av resistensbestämning
VetMIC CLIN GN (version 2013-05) Art. nr. E395125
Djurslag:
Isolat-ID:
Kommentar:
Signatur:
Bakterieart:
Resultat
Antibiotika
Gränsvärden
MIC
(mg/L)
Ampicillin1
Tolkning
S
sensibel,
känslig
I
intermediär,
måttligt
känslig
R
resistent
MIC gäller även för amoxicillin
Vid urinvägsinfektion
Cefotaxim2,5
Amoxicillin/Klavulansyra1
Vid urinvägsinfektion
Colistin
MIC gäller även för polymyxin B
Enterobacteriaceae
Pseudomonas spp.
Nitrofurantoin3
Trimetoprim-Sulfa
Vid urinvägsinfektion
Gentamicin
8
>8
 0,25
> 0,25
 8/4
> 8/4
2
>2
4
>4
 64
> 64
 0,5/9,5
 2/38
> 0,5/9,5
> 2/38
2
Streptomycin
Neomycin
Tetracyklin4
Tolkningen gäller även för andra tetracykliner
4
>4
 16
> 16
8
>8
4
8
>8
 0,12
 0,5
0,25-1
1-2
>1
>2
Enrofloxacin5
Tolkningen gäller även för andra fluorokinoloner
Enterobacteriaceae
Pseudomonas spp.
Koncentrationerna av ampicillin och amoxicillin-klavulansyra i den här panelen är liksom tolkningskriterierna
anpassade för urinvägsinfektioner eller andra infektioner där höga koncentrationer uppnås lokalt.
2 Grupprepresentant för tredje generationens cefalosporiner för detektion av resistens av ”ESBL eller AmpC typ” hos
Enterobacteriaceae såsom E. coli, Klebsiella och Salmonella. Om cefotaximresistens påvisas hos dessa bakterier bör isolatet
undersökas vidare. För övriga bakteriespecies är gränsvärdet inte alltid tillämpligt.
3 Gäller ej Proteus, Serratia och Morganella som är naturligt resistenta mot nitrofurantoin
4 Koncentrationerna av tetracyklin i den här panelen är liksom tolkningskriterierna anpassade för infektioner där höga
koncentrationer uppnås lokalt.
5 Vid förskrivning av kinoloner eller tredje eller fjärde generationens cefalosporiner beaktas Jordbruksverkets föreskrift:
SJVFS 2013:42 Saknr D9.
1
SVA25184-4
1(1)
Download