Muntlig presentation

advertisement
6D:s föredrag!
Terminens roligaste uppgift? Lär känna dina klasskamrater ännu bättre
genom att lyssna på varandras favoritämnen!
Du kommer att jobba med följande:
• Planera och genomföra en muntlig presentation.
• Samla eventuell fakta, göra en mindmap och ett manus.
• Träna dig att utnyttja din röst och ditt kroppsspråk.
• Använda olika hjälpmedel (t ex bilder, musik, film).
• Hjälpa en klasskamrat och själv få hjälp att utveckla föredraget.
• Utvärdera din egen presentation.
SÅ HÄR GÖR DU:
1. Bestäm ämne. Du får välja helt själv vad du vill tala om,
men på något sätt ska det vara kopplat till dig.
Tips på ämnen:
 Ett intresse du har.
 En resa du har gjort.
 Dina drömmar.
 En dag i ditt liv.
 Ett minne.
 En idol.
Berätta ämnet för Sara som skriver upp vad du har valt.
2. Samla fakta/gör en mindmap. Om du behöver så kommer du att
få tillfälle att leta på internet och samla in fakta om ditt ämne.
Kanske hittar du en bok på biblioteket eller så har du en bok eller
tidningsartikel hemma som du kan använda dig av. Om du använder
dig av källor så är det VIKTIGT att du skriver upp namnen på de
källor som du använder.
Gör därefter en mindmap och bestäm i vilken ordning du ska
berätta de olika sakerna.
3. Gör ett manus. För att du ska känna dig säker när du står inför
publik är det bra att ha skrivit ner vad du ska säga, det vill säga göra
ett manuskript, ett manus. Ett manus som handlar om Madonna
kan se ut så här:
Inledning
1. Musik.
(spela Like a prayer)
Madonna- min favoritartist
2. Beskriv låten och varför jag valde den.
3. Varför jag gillar Madonna.
4. Berätta hur jag har lagt upp min presentation. (Jag kommer att berätta lite kort om
personen ”Madonna”, skivor som hon har gett ut, turnéer som hon har gjort och
filmer som hon har medverkat i. Jag kommer att avsluta med att berätta vad andra
tycker om henne.)
Huvuddel
1. Madonna- vem är hon?
Kort presentation från då till nu.
Hur blev hon Madonna?
Vad är typiskt för Madonna?
2. Skivor och skivomslag.
Kort om olika skivor.
Mina favoritlåtar.
(spela en favoritlåt)
3. Turnéer.
4. Filmer (visa några bilder)
5. På konsert med Madonna.
Avslutning
1. Varför är Madonna en stor artist?
Vad andra tycker.
Vad jag tycker.
Som du ser består ett manus av olika delar:
Börja med en inledning.
Den bör vara ganska kort och locka dina klasskamrater till att vilja lyssna.
Du kan till exempel presentera hur du lagt upp ditt arbete eller räkna upp
frågor som du sedan besvarar under din presentation. Du kan visa upp något,
till exempel en bild, en autograf, ett föremål eller inleda med musik. Du kan
även säga något oväntat eller chockerande som får lyssnarna att reagera. De
första minuterna är avgörande om åhörarna vill lyssna på din presentation eller
inte. Börja aldrig med att säga vad du inte gjort. Berätta inte heller att du inte
hade tid att hitta några bilder, inte hann öva tillräckligt eller något liknande.
Sedan följer huvuddelen.
Detta är den längsta delen av din presentation. Ha en röd tråd, det vill säga
ordna ditt material så att det hänger ihop och se till att du inte hoppar från en
sak till en annan. Dela upp framförandet i tydliga avsnitt och försök att binda
ihop de olika avsnitten med några meningar så att lyssnarna känner att
avsnitten hänger ihop.
Till sist ska du ha en avslutning.
Precis som i inledningen bör den vara ganska kort. Du kan göra en
sammanfattning av det du sagt eller besvara de frågor som du ställde i
inledningen. Ibland passar det att du allra sist säger något personligt, något
tänkvärt eller roligt. Tänk på att det sista man säger ofta är det som lyssnarna
bäst kommer ihåg. Det kan vara bra om du skriver ner inledningen och
avslutningen ord för ord och att du lär dig de delarna utantill. För resten av
föredraget räcker det med stödord.
4. Förbered presentationen.
Öva dig tillsammans med en klasskamrat. Efterhand som du tränar
med din kamrat kommer du att känna dig allt säkrare, och du
kommer att klara av att göra en bra presentation. Öva hela
presentationen och läs inte innantill och försök att berätta fritt och
bara titta i manuset då och då. Låt din kamrat berätta vad som var
bra och vad du kan göra bättre.
TIPS!
Hjälpmedel
Ta gärna hjälp av whiteboard, dator, Ipad, föremål, bilder, filmer, musik,
teckningar mm. Hjälpmedel gör din presentation omväxlande och
förtydligar det du säger. Om du tar med dig något föremål, foton eller
liknande, bör du undvika att skicka runt sakerna under tiden du talar.
Rösten
Med rösten och kroppshållningen ackompanjerar du det du säger, ungefär
som när en sångare kompas av ett instrument. Försök att tala tydligt, högt
och lagom fort. Gör medvetet lite längre pauser då och då, så att åhörarna
har tid att tänka igenom det du sagt.
Kroppsspråk
Tänk även på ditt kroppsspråk. Stå upp så att du syns och hörs ordentligt
när du talar. Håll inte händerna i fickorna. Utnyttja gester, det vill säga rör
lite på armarna för att understryka det du säger. Försök hålla ögonkontakt
med publiken genom att titta på olika personer i olika delar av rummet.
Undvik att stirra på en enda person.
Mer tips!
Det kan vara lättare att överföra manuset till små skrivkort då det är
lättare att hålla i mindre papper.
Tänk positivt! Lyssnarna kommer inte att äta upp dig, och de märker
oftast ingenting av det som du tycker går snett.
Träna gärna hemma framför en spegel och träna ditt kroppsspråk.
Träna dig att titta in i spegeln så mycket som möjligt och bara titta i
manuset då och då. Du kan även filma ditt föredrag för att sen titta på det
i efterhand.
5. Genomför föredraget v. 42 och utvärdera ditt arbete.
Lycka till!
Download