Albin Andersson, Energisamordnare

Albin Andersson, Energisamordnare
Korta fakta om koncernen
Omsättning 20 miljarder kronor
3 900 anställda
Ägs av Södras 51 000 medlemmar
2011-11-25
2
Industriell verksamhet
Massabruk: Mönsterås, Mörrum, Värö,
Tofte och Folla
Sågverk: Kisa, Långasjö, Mönsterås,
Orrefors, Ramkvilla, Torsås, Unnefors,
Värö och Åtvidaberg
Impregneringsanläggning i Åstorp
Distributionscentral i Billingsfors
Hustillverkning: Korsberga, Landsbro
och Näshult
Interiörträprodukter: Grimslöv, Hedåker,
Jokkmokk, Kallinge, Nordingrå, Ronneby,
Rottne, Umeå, Våxtorp. I Norge: Arendal,
Brumunddal, Namsos, Engesetdal.
I Danmark: Sunds, Åbyhøj.
I Litauen Panevezys
Lövsågverk: Djursdala, Traryd
Gardermoen huvudkontor i Norge
Pelletsfabriker: Mönsterås, Åtvidaberg
och Långasjö
2011-11-25
3
Industriell produktion
Pappersmassa: 2,1 miljoner ton/år
En av världens ledande tillverkare av
marknadsmassa
Sågade trävaror: 1,6 miljoner m3/år
Ledande byggvirkesleverantör i Europa
Interiörträprodukter: Omsättning
1 174 Mkr. Ledande i Sverige och i Norge
Biobränsle: Leveranser 4,3 TWh/år
Ett av Sveriges största bioenergiföretag
2011-11-25
4
2011-11-25
7
EU:s 2020-mål:
– 20 % förnybar energi
– 10 % förnybar energi i transportsektorn
– 20 % minskade utsläpp av växthusgaser
– 20 % högre energi effektivitet
Långsiktiga EU-mål:
– 80 – 95 % minskade utsläpp av växthusgaser
– Per person
2020-mål i China, USA, Australien etc
2020-målen
Hur skall målen uppnås?
2011-11-25
10
2011-11-25
11
EU – Andel förnyelsebar energi
2011-11-25
12
Sveriges transport sektor
∗
2011-11-25
13
= 11,5 %
kWh
MWh
GWh
TWh
Koncernen
5 TWh/year
Koncernen
Södra Cells energistrategi
Fossilfri drift 2014
Maximera produktionen av grön el
Maximera leveranser av fjärrvärme och biobränsle
Koncernstab Miljö
och Energi
Energiproduktion/behov SC
Vikten av nya energibärare
Energiproduktion från sodapanna (konstant över året)
Energibehov idag (täcks av sodapanna med hjälp av barkpanna vintertid)
Energibehov framtid (efter ytterliggare energieffektiviseringar)
Vinter
Södra Miljö och
Energi
Sommar
Vinter
Fjärrvärmeleveranser för Södra
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000
Koncernstab Miljö
och Energi
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Södra Cell Värö – bioraffinaderi
2020
2000
2010
2002
2007
Massa
Fjärrvärme
Grön el
Biobränsle
• Bark
• (Lignin)
• Biodiesel
Miljö och Energi
23
Biobaserade
material
Förslag från TPA-utredningen
2011-11-25
24
Regional fjärrvärme
Mönsterås
Varberg
Karlshamn
Skog
Bräder
Finpapper
Returpapper
Filler & armering
i komposit
Fordonsbränsle
CO2, H2O
Koncernen