Inköpsprogrammet – Kvalificerad Inköparutbildning på hemmaplan

Inköpsprogrammet –
Kvalificerad Inköparutbildning på hemmaplan!
InköpsForum – Ett av Sveriges ledande kompetenscenter
för professionella inköpare, på plats i Mönsterås!
Du slipper resor, hotell m.m.
Under våren erbjuder Mönsterås Högskolecentrum/IÖC i samverkan AB Inköpsprogrammet i
samarbete med InköpsForum. Programmet omfattar 3 steg på vardera 2 dagar, totalt 6 dagar.
Utbildningen sker på Mönsterås Lärcentrum, Torggatan 15 följande datum:
Steg 1
24-25 mars kl. 9.00–16.00
Steg 2
13-14 april kl. 9.00–16.00
Steg 3
27-28 april kl. 9.00–16.00
Pris per deltagare:
15 000 kronor
(ord. pris 22 700,-)
(priset inkluderar lärare, kursmaterial, morgon- och eftermiddagsfika, lunch och kursintyg)
Ur innehållet:
Inköp Steg 1
“Lönsamhet och leverantörsportföljen”
•
•
•
•
•
•
•
Inköparen och företaget
Kostnader för inköp
Kraljics matris
Leverantörsrelaterade kostnader
Totalkostnader
Processer, metoder och verktyg
Principer och metoder
Inköp Steg 2
“Leverantörsbedömning och marknadsmekanismer”
•
•
•
•
•
•
Ekonomiska förutsättningar
Leverantörsbedömning
Att ställa krav
Utvärdera anbud
Grundläggande företagsekonomi
Grundläggande avtalsjuridik
Inköp Steg 3
“Leverantörsstrategier och mätmetoder”
•
•
•
•
•
•
Affärer, affärer och affärer
Modeller för prissättning
Purchasing Puzzle
Leveransvillkor
Mätmetoder
Projektledning
Välkommen med Din anmälan snarast till:
(minst 12 deltagare krävs för att köra kursen!)
Mail: [email protected]
Mobil: 070-557 54 43
Mer info om kursen på: http://www.inkopsforum.se/html/inkopsprogrammet.html