Bilaga 1. Identifierade kategorier som framkommit under sex

advertisement
Bilaga 1.
Identifierade kategorier som framkommit under sex workshops. Varje siffra representerar identifierade meningar och fraser med budskap och tydligt
innehåll. Procentsats presenteras inom parantes.
Kategori
Mörbylånga (%)
Mönsterås (%)
Hulsfred (%)
Borgholm (%)
Kalmar (%)
Oskarshamn (%)
Totalt
Personal
29 (53)
10 (26)
11 (18)
12 (24)
23 (35)
6 (19)
91
Utbildning
6 (11)
2 (5)
21 (34)
14 (27)
13 (20)
1 (3)
57
Kontakt
2 (3)
10 (26)
6 (10)
5 (10)
8 (12)
4 (13)
35
Boende
0 (0)
10 (26)
2 (3)
4 (8)
6 (9)
0 (0)
22
Teknik
7 (13)
4 (10)
21 (34)
8 (16)
12 (18)
21 (66)
73
Kommunikation
11 (20)
3 (7)
1 (2)
8 (16)
3 (5)
0 (0)
26
55
39
62
51
65
32
304
Totalt
Bilaga 2.
Data nedan är urskiljda kategorier inom området eTjänster. Varje siffra representerar identifierade meningar och fraser med budskap och tydligt innehåll.
eTjänster
Mörbylånga
Mönsterås
Hultsfred
Borgholm
Kalmar
Oskarshamn
Totalt
Digital kommunikation
/bildtv/personal/anhöriga
1
6
0
8
0
3
18
Kontakt personal-personal /personalanhörig
6
2
2
1
3
2
16
Trygghetslösningar/
påminnelselarm/porttelefon
1
5
1
4
5
0
16
Trygghetslarm/mobil/röststyrd /GPS
0
0
3
3
8
1
15
Kommuners etjänster
/info/eLots/FAQ/appar
4
0
1
0
4
5
14
Appar/demens/läkemedel
0
1
2
3
7
1
14
Nattkamera/sensorer
0
2
2
4
2
1
11
Digitalkultur/lokaltv/pensionärsinfo
3
4
0
0
3
0
10
Boka/ansöka/chatt/råd och stöd
3
0
2
0
2
2
9
Tillgång till dator och internet
2
1
2
2
0
1
8
Totalt
20
21
15
25
34
16
131
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards