Utbetald prestationsersättning till Kalmar län 2013 Svenska

advertisement
Utbetald prestationsersättning till Kalmar län 2013
Svenska Palliativregister
Indikator
Kommun/Lt Täckningsgrad
God vård i
livets slut
(5%)
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
77,92%
84,71%
77,61%
78,75%
78,79%
82,88%
73,27%
76,26%
82,17%
77,80%
75,48%
82,26%
Förbättring%
Belopp
23,37%
15,18%
6,88%
14,50%
13,44%
0,32%
9,33%
6,53%
13,16%
11,18%
7,52%
13,11%
93 871:111 993:210 316:221 917:196 772:0:760 500:299 359:377 554:585 236:226 244:206 805:
LKL
God vård i
livets slut
(10%)
Högsby
Torsås
Hultsfred
Mönsterås
Oskarshamn
Västervik
Borgholm
210 316:0:760 500:299 359:226 244:-
1 410 243:77,92%
84,71%
78,75%
78,79%
82,17%
77,80%
82,26%
LKL
Summa
Totalt
Kommuner
Landstinget
Länet
23,37%
15,18%
14,50%
13,44%
13,16%
11,18%
13,11%
116 245:138 686:274 810:243 671:467 542:724 724:256 096:-
210 116:250 679:496 727:440 443:845 096:1 309 960:462 901:-
952 189:-
2 362 432:5 512 341:2 362 432:-
7 874773:-
Utbetald prestationsersättning till Kalmar län 2013
Senior alert
Indikator
Landsting
Registrering
Kommun
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
LKL
Täckningsgrad
SÄBO 90%
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Summa
Kommuner
Landstinget
Länet
Antal
registreringar
9
3
372
43
4
2
378
201
447
367
24
148
Belopp
3 939:1 313:162 799:18 818:1 751:875:165 425:87 964:195 621:160 611:10 503:64 769:-
10 194
1 175 282:-
8%
11%
100%
64%
9%
3%
100%
88%
100%
93%
43%
100%
0
0
232 267:0
0
0
829 016:0
482 401:862 962:0
209 041:939 157:2 615 687:1 175 282:-
4 730 126:-
Utbetald prestationsersättning till Kalmar län 2013
Senior alert
Indikator
Landsting
Munhälsa
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
LKL
Summa
Kommun
Antal
registreringar
Belopp
0
0
0
0
0
2
203
203
0
260
49
0
0
0
0
0
0
717:72 756:72 756:0
93 185:17 562:0
655
345 130:-
Kommun
Landsting
Länet
256 976:345 130:-
602 106:-
Utbetald prestationsersättning till Kalmar län 2013
Svenska Demensregistret, SveDem
Indikator
Landsting
Registreringar
Nyinsjukna
Uppföljningar
301
1 939 933:373
Summa
Belopp
Landstinget
2 327 758:-
4 267 691:-
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD
Indikator
Kommun
Registreringar
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Summa
Antal
registreringar
0
16
214
3
0
0
35
29
0
25
0
6
Belopp
0
56 689:758 220:10 629:0
0
124 008:102 749:0
88 577:0
21 259 :-
1 162 131
Utbetald prestationsersättning till Kalmar län 2013
God läkemedelsbehandling
Indikator
Kommun
Olämpliga
läkemedel
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
61 549:70 280:115 491:146 006:122 753:95 263:482 798:191 823:227 438:355 550:144 969:124 222:-
LKL
916 347:-
Summa
Läkemedel mot
psykos
Summa
Kommun
Landsting
Länet
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Belopp
2 138 142:916 347:-
3 054 489:90 792:108 320:203 419:214 639:190 318:143 861:735 558:289 541:365 171:566 043:218 824:200 022:-
LKL
1 425 647:-
Kommun
Landsting
Länet
3 326 508:1 425 647:-
4 752 155:-
Utbetald prestationsersättning till Kalmar län 2013
Indikator
Kommun
Antiinflammatoriska Högsby
läkemedel
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
LKL
Summa
Kommun
Landsting
Länet
Belopp
61 549:70 280:115 491:146 006:122 753:95 263:482 798:191 823:227 438:355 550:144 969:124 222:916 347:2 138 142:916 347:-
3 054 489:-
Utbetald prestationsersättning till Kalmar län 2013
Sammanhållen vård och omsorg
Indikator
Kommun
Undvikbar
slutenvård
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
129 174:154 112:289 413:305 376:270 774:204 677:1 046 510:411 943:519 545:805 333:311 330:284 580:-
LKL
Kommun
Landsting
Länet
4732767:2 028 328:-
Summa
Återinläggning
inom 30 dagar
Summa
Belopp
6 761 095:-
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LKL
0
Kommun
Landsting
Länet
0
0
0
Utbetald prestationsersättning till Kalmar län 2013
Prestationsersättning till länet 2013
Kommun/Landsting
Andel per enhet
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
557 119:711 673:2 087 416:1 338 201:1 148 792:540 656:4 699 369:1 647 958:2 862 710:4 597 771:1 074 401:1 491 016:-
Kommuner totalt
22 757082:-
Landstinget i Kalmar Län
13 437 204:-
Kommuner + Landsting
36 194 286:-
Andel per person
65 år och äldre
(Ungefärligt värde)
389:413:650:388:373:2 31:396:347:482:504:306:406:-
Download