Program för seminariet den 3 november (OBS

advertisement
Buenos Aires, 20 de octubre de 2015
Buenos Aires
Pressmeddelande
Utställning med svensk reklam och genderfokus i Buenos Aires
31 oktober -29 november 2015
Den svenska reklamutställningen More than Marketing –
Communicating the Swedish Way (Más que publicidad – la
mirada sueca) kommer att visas i Buenos Aires under perioden
31 oktober -29 november på anrika Palais de Glace.
Utställningen är ett projekt arrangerat av Sveriges ambassad i Buenos
Aires och i samarbete med utrikesministeriets avdelning för
genderfrågor, FN-systemet i Argentina; Argentinska TV- och
radioombudsmannen; det statliga kvinnorådet Concejo de las Mujeres;
och Palais de Glace. Utställningen är producerad av Svenska
Institutet.Projektet avser att dels visa den svenska moderna reklamen,
som exempel på hur man med kreativitet kan nå människor med ickediskriminerande bilder samt försöka belysa hur porträtterandet av
kvinnor i reklam och media påverkar samhället.
More than Marketing – Communicating the Swedish Way är en
utställning med svensk reklam. Trots att den svenska reklamen är en
del av en global bransch så finns det vissa utmärkande drag som
jämställdhet, sexuell läggning och socialt ansvar.
Diskrimineringen av framför allt kvinnor är ett högst aktuellt
samhällsproblem, såväl i Argentina som i Sverige. Det är en
diskriminering som drivs av skeva föreställningar. Reklamvärlden har,
om inte själva skapat dessa falska ideal, åtminstone allt för
ofta utnyttjat dessa i sin marknadsföring. Dessa förvridna bilder
Dirección Postal:
Embajada de Suecia
Casilla de Correo 3599
C1000 WBJ Buenos Aires
Teléfono:
54 (11) 4329 0800
Dirección:
Tacuarí 147, piso 6
C1071 AAC Buenos Aires
Fax:
54 (11) 4342 1697
E-mail:
[email protected]
www.swedenabroad.se
2(3)
Embajada de Suecia
Buenos Aires
20 de octubre de 2015
sprids tyvärr än i dag – i reklam, i media, på arbetsplatser, i folkmun,
och göder det patriarkala samhället. I Sverige görs det mycket för att
bryta dessa negativa mönster, även om vi har en lång väg kvar att gå.
För att uppmärksamma denna problematik anordnas ett seminarium
den 3 november kl. 15.30 med särskilt fokus på hur kvinnor men även
hur män porträtteras i reklam och media. Personlig inbjudan krävs
för deltagande.
Praktisk information
Plats: Palais de Glace
Adress: Posadas 1725
Öppnande (i samband med museernas natt): Lördagen den 31 oktober kl.
19.00. Guidad tur ges av Svenska Institutets projektledare Anna Maria
Bernitz kl. 21.00.
Seminarium samt visning för särskilt inbjudna gäster (personlig inbjudan
krävs): tisdagen den 3 november kl.15.30
Invigning: tisdagen den 3 november kl. 19.00
******************
Program för seminariet den 3 november (OBS! personlig
inbjudan krävs)
15.30 – 16.00
Kaffe och ackreditering
16.00 – 16.05
Välkomnande av museidirektör Oscar Smoje
16.05 – 16.30
Utställningens kurator Sara Kristoffersson talar om
utställning
16.30 – 17.30
Paneldebatt bestående av kuratorn Sara
Kristoffersson, Tv- och radioombudsmannen
Cynthia Ottaviano, Mariana Gras (ordförande för
det statliga kvinnorådet Consejo Nacional de las
Mujeres), samt ordförande för
reklambranchorganisationen Asociación Argentina
de Publicidad, Gabriel Maloneay.
17.30 – 18.00
Cocktail
Journalister ges möjlighet till individuella intervjuer med paneldeltagarna
efter seminariet.
Vänligen medtag journalistlegitimation!
3(3)
Embajada de Suecia
Buenos Aires
20 de octubre de 2015
Varmt välkomna!
Download