UT - Lunds universitet

advertisement
Lunds universitet
Erasmus Mundus
Action 2
2007 - 2011
Kristina Miolin, Miguel Cornejo Herrera
Internationella relationer
Erasmus Mundus A2 (ECW) 2007-2010
Finansierade projekt 2006-2008
Euro
180000000
163 500 000
160000000
140000000
120000000
105 200 000 100 800 000
103 480 000
100000000
80000000
60000000
40000000
36 400 000
20000000
0
Call 2006
Call 2007
Call 2008
Call 2009
Call 2010
Erasmus Mundus A2 (ECW) 2007-2011
Total mobilitet
In
Ut
IN
554
473
81
UT
10:e;
8
S;
EHL;
70
49
HT;
34
J;
8
K;
2
N;
145
LTH;
118
M;
39
S, 15
10:e
10:e, 7
10:e
EHL, 7
EHL
EHL
HT
HT
J
J
K
N, 9
K
LTH
LTH
M
N
S
M, 4
HT, 27
LTH, 9
J, 3
K, 0
M
N
S
Läsåret 2012/2013
Lunds deltagande i EM2
IN/UT
•Asien regionalt
•Iran Irak Jemen
•Sydafrika
•Argentina
•GULF
•Nordafrika
•Jordanien/Syrien
•Egypten/Libanon
IN
IN
IN
IN
IN/UT
IN/UT
IN/UT
IN/UT
ARCOIRIS (Argentina)
16A)
Koordinator:
Politecnico di Torino
(IT)
Partneruniversitet
Partneruniversitet
EU
Argentina
IST
UGOE
ITBA
UNLP
Portugal
Tyskland
Buenos Aires
Buenos Aires
LU
UP
UBA
UNMDP
Sverige
Portugal
Buenos Aires
Buenos Aires
TUM
UPM
UNC
UNNE
Tyskland
Spanien
Cordoba
Corrientes
UNIROMA1
UPV
UNCa
UNSJ
Italien
Spanien
Catamarca
San Juan
UNITO
INP
UNL
Italien
Frankrike
Santa Fe
Internationella relationer tar inte hand om:
•
Boende för PhD/Postdoc/Academic
Staff
Internationella relationer tar hand om:
•
Mobilitetshantering (visering,
information etc.)
•
Stipendieutbetalning
•
Resebokning
•
Försäkringsskydd
Kontaktuppgifter
Webbsida med mer information och om hur man anmäler
intresse att ta emot EM2-stipendiater:
http://www.lu.se/internationellt/internationella-program-ochsamarbeten/erasmus-mundus-action-2
Miguel Cornejo Hererra: [email protected]
Tele: 29383
Kristina Miolin: [email protected]
Tele: 27065
Download