SIMON WIESENTHAL OCH HANS ARV

advertisement
•
ARGENTINA
S I M O N WIESENTHAL CENTER
SIMON WIESENTHAL
OCH HANS ARV
Han ägnade stora delar av sitt liv åt att jaga nazistiska
krigsförbrytare på flykt. 2003 förklarade han att jakten var
över. Men arvet efter Simon Wiesenthal lever vidare.
N
är Simon Wiesenthal drog sig tillbaka från att jaga nazistiska krigsförbrytare våren 2003 förklarade han:
"Jag har överlevt dem alla. Om det
funnes några kvar, skulle de vara för gamla och
svaga för att ställas inför rätta idag. Mitt arbete
är slutfört."
Två och ett halvt år senare avled Simon
Wiesenthal, mannen vars namn blivit synonymt med jakt på rättvisa, 96 år gammal. Sin
höga ålder till trots lyckades han inte fånga alla
nazister som gjort sig skyldiga till brott mot
mänskligheten under andra världskriget. Men
han kom nära. När han slutligen drog sig tillbaka
hade över 1 000 naziförbrytare fångats in genom
Wiesenthals arbete. Ändå hade historien om den
outtröttlige arkitekten från Buczacz i nuvarande
Ukraina kunnat ta slut så tidigt som 1920.
REDAN DÅ överlevde nämligen Wiesenthal sin
första pogrom. En ukrainsk soldat som stred
för Polen mot bolsjevikerna försökte hugga ned
honom med sabel, men hugget tog i benet och
Wiesenthal överlevde.
NÄR H A N
Senare, år 1941,
SLUTLIGEN
befann sig Wiesenthal i en grupp
D R O G SIG
av judar, som
TILLBAKA HADE
samtliga stod inför
ÖVER 1 0 0 0
avrättning. Men så
ringde det plötsNAZIFÖRligt till kvällsmäsBRYTARE
sa, och skjutandet
ställdes in. Två
FÅNGATS
år senare, den 20
IN G E N O M
april 1943, var det
återigen tänkt att
WIESENTHALS
Wiesenthal skulle
ARBETE.
avrättas, men när
han stod naken
SIMON WIESENTHAL avled 2005.. Han hade då konstaterat att hans jakt
på nazistiska krigsförbrytare var över. Men än i dag finns dokument över
90 000 krigsförbrytelser utförda av tyskar under andra världskriget.
framför sandgropen som var avsedd att bli hans
grav kommenderades han istället till att måla en
affisch inför Hitlers födelsedag.
Vid ett senare tillfälle flydde han, men greps
av SS. Wiesenthal försökte då ta livet av sig ge-
nom att skära upp handlederna. En läkare räddade honom, men när Wiesenthal återhämtat
sig försökte han återigen begå självmord med
piller, som emellertid visade sig vara ofarligt
sackarin. Kort därefter fick han tag i rep och
gjorde ett desperat försök att hänga sig, men
orkade inte sparka bort stolen.
När Wiesenthal senare, i juli 1944, satt
i Janowskalägret, försökte han få lägerkommendanten att skjuta honom, men fick endast
svaret att "judar inte kan välja när de skall dö".
Och slutligen, i Gross-Rosen, försökte en vakt
krossa hans skalle, men träffade Wiesenthals tå
istället, som fick amputeras.
EFTER ATT PÅ SÅDANA, smått häpnadsväckande
sätt, ha överlevt ett stort antal "nära-dödenupplevelser" kom Wiesenthal levande ur andra
världskriget och Förintelsen. Han började snart
samla in bevis mot nazisterna, som kom att användas i den amerikanska arméns krigsförbrytardomstol i Europa. Därefter öppnade Wiesenthal
ett judiskt dokumentationscenter i österrikiska
Linz, som han emellertid ett tag senare stängde i
brist på intresse från de juridiska myndigheterna
att jaga rätt på resterande naziförbrytare.
Wiesenthal fortsatte emellertid på egen hand
sökandet efter chefsarkitekten bakom själva Förintelsen, Adolf Eichmann, som enligt vissa uppgifter skulle befinna sig i Argentina, enligt andra
i Syrien. Slutligen greps Eichmann av israeliska
agenter, men utan Wiesenthals direkta inblandning, i Buenos Aires 1960, och avrättades 1962.
Sporrad av det viktiga gripandet av Eichmann öppnade Wiesenthal återigen sitt judiska
dokumentationscenter, denna gång i Wien, och
med uttalat fokus på att fånga in krigsförbrytare.
Således lokaliserade Wiesenthal 1963 Karl Silberbauer, Gestapoofficeren som grep Anne Frank,
och i oktober 1966 ställdes 16 SS-officerare, av
vilka nio hittats av Simon Wiesenthal, inför rätta
i Stuttgart, för att ha deltagit i judeutrotningen.
1967 hittades den förre kommendanten för Treblinkas och Sobibors dödsläger, Franz Stangl, av
Wiesenthal i Brasilien. Och vid ett besök i USA
annonserade Wiesenthal att han hittat Hermine
Ryan, född Braunsteiner, i New York. Hon ska
under andra världskriget ha haft ansvar för dödandet av hundratals barn i Majdanek-lägret.
YTTERLIGARE KÄNDA naziförbrytare som Wie-
senthal sedan hjälpt till att fånga in var Klaus
Barbie ("Slaktaren från Lyon") samt Peter Menten, som sålde mördade judars konstskatter.
Det egentliga Simon Wiesenthal Center startades inte förrän i november 1977. I dag finns
det representerat genom kontor i Los Angeles
(huvudkontor
tillsammans med
Museum of ToleÄ N D Å ÄR DET
rance), New York
EN E N O R M
(tillsammans med
UPPGIFT S O M
Tolerancenter),
Miami, Toronto,
ÅTERSTÅR.
Paris, Jerusalem
samt Buenos Aires. Under devisen "rättvisa, inte hämnd" för
kontoren vidare sin grundares arbete, numera
mestadels genom upplysning och kamp mot intolerans i allmänhet och nazism i synnerhet.
En betydligt mindre del av Simon Wiesenthal
Centers arbete utgörs i dag av att fånga in de
återstående nazistiska krigsförbrytarna.
Ändå är det en enorm uppgift som fortfarande återstår. Enbart de tyska dokumenten
över krigsförbrytelser under andra världskriget
har kommit upp i mer än 90 000 namn på
personer som i de flesta fall aldrig har ställts
inför rätta. Många av dessa är förstås döda eller
döende, andra har gömt sig eller varit på flykt.
Åter andra har däremot innehaft höga ämbeten
i Tyskland eller på annat håll, och har just av
den anledningen kommit att bli svårare att
åtala. Vid sidan av detta arbete har SWC också
fortsättningsvis arbetat med information till
allmänheten för att förhindra att kunskapen
om Förintelsen går om intet.
Joakim Lindberg
[email protected]
Läs mer om Simon Wiesenthal
Center på nästa sida.
VÄRLDENS MEST EFTERSÖKTA
NAZISTISKA KRIGSFÖRBRYTARE
JOAKIM LINDBERG
ARGENTINA S I M O N WIESENTHAL CENTER
M e d fokus p å
d a g e n s rasism
Jakten på krigsförbrytare har ersatts med en
kamp mot dagens rasism. Expo har besökt
Simon Wiesenthal Center i Buenos Aires.
UNDER PERIODEN 1 april 2006 - 31 mars
2007 dömdes 21 personer som nazistiska
krigsförbrytare, av vilka 15 i Italien och sex i
USA. När det gäller Sverige beklagar Simon
Wiesenthal Center att vårt land hänvisar till
preskriptionsbestämmelser som ett hinder
för att ens inleda förundersökningar mot
någon här för nazistiska brott under andra
världskriget. Det gör att Sverige tillsammans
med Norge hamnar i samma rapportkategori som Syrien i Simon Wiesenthal Centers
årsrapport.
ARGENTINA ÄR hem åt den största judiska
minoritetsbefolkningen i Latinamerika, cirka
220 000 individer, av vilka merparten bor i
Buenos Aires. Vid två tillfällen har sprängdåd
utförts mot institutioner förknippade med Israel och judar i Buenos Aires - 1992 vid den
israeliska ambassaden och 1994 vid det judiska
kulturcentret AMIA ("Asociación Mutual Israelita Argentina"). 29 personer dödades vid
dådet mot den israeliska ambassaden och 85
personer vid AMIA, vid vilket den dåvarande
iranska regimen anklagades för delaktighet.
Detta utgjorde också det största terrorattentatet i Argentinas historia.
- Vi startade arbetet med att grunda SWC
Buenos Aires 1992, men det var före det första
bombdådet, säger Widder.
Istället föranleddes grundandet av centret i
Buenos Aires av att Simon Wiesenthal Centers
direktör för internationellt samarbete, doktor
Shimon Samuels, besökte staden samma år,
samt att den argentinska regeringen just 1992
beslöt att ta bort hemligstämpeln på ett antal
dokument med information om nazister numera bosatta i Argentina.
ligen redan 1 9 4 4 i Ungern, men straffades
aldrig. Ungern har nyligen, efter att doktor
Kepiro återigen upptäckts, beslutat att inte
omsätta hans ursprungliga dom i verket, utan
har startat ett nytt åtal mot honom.
NAMN: Mikhail G o r s h k o w
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: Estland
Deltog i mord på judar i Vitryssland. Fråntagen sitt medborgarskap i USA. Hans fall
utreds för närvarande i Estland.
Simon Wiesenthal Centers lista över de mest eftersök-
NAMN: Erna Wallisch
ta nazistiska krigsförbrytarna (per den 1 april 2 0 0 7 ) :
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: Österrike
Vakt vid Majdaneks dödsläger. Österrike har
NAMN: Alois Brunner
SIMON WIESENTHAL Centers enda kontor i
Latinamerika ligger centralt i Buenos Aires, på
Maipú 853. Men inte en skylt finns vid porttelefonen, och ingenting upplyser om centrets existens ens vid hissknapparna. I det persienntäckta kontoret sitter den ansvarige för kontoret,
Sergio Widder, framför ett skrivbord belamrat
med papper och suckar över att sekreteraren
(tillika den enda anställda vid sidan av Widder)
har ringt in och begärt sjukledighet.
- Det finns ingen särskild anledning till att
vi inte har någon skylt vid ingången. Vi är inte
rädda för attentat eller så, bedyrar Widder.
Sergio Widder menar att Simon Wiesenthal Centers Latinamerikakontor har placerats
där det nu ligger eftersom det bästa sättet att
skydda sig mot attentat på lång sikt brukar vara
att placera sig i ett centralt och livligt distrikt,
utan några formella säkerhetsåtgärder.
ration Sista Chansen" 2 0 0 6 . Dömdes egent-
- Nuförtiden handlar det dock inte så mycket
om att ställa nazistiska krigsförbrytare inför rätta, utan mer om att kämpa mot rasism, intolerans
och främlingsfientlighet, lägger Widder till.
trots detta bestämt sig för att inte åtala med
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: Syrien
hänvisning till preskriptionsbestämmelser, men
Nyckelperson bredvid Adolf Eichmann. Ansvarig
Wallischs fall utreds istället i Polen.
för deportation av mer än 1 0 0 0 0 0 judar från
ICKE DESTO mindre har centret i Buenos Aires
spelat en nyckelroll i att få ett antal nazistiska
krigsförbrytare utlämnade till rättvisan, såsom
Erich Priebke, en före detta SS-officer som var
ansvarig för den ökända massakern vid Ardeatinska grottorna i Italien, och Dinko Sakic med hans
fru Nada som anklagades för brott mot mänskliga rättigheter i Kroatien. Dessutom identifierade centret en nynazistisk grupp i Uruguay, kallad
Orgullo Skinhead ("Skinheads Stolthet").
- De nynazistiska grupper som finns här i
Latinamerika är få till antalet och små i storlek,
menar dock Widder. De är dessutom mestadels
koncentrerade till Internet.
Istället väljer Widder att tala om framväxten
av vänsterextrema grupper såsom Venezuelas
president Hugo Chavez och hans anhängare
som ett större hot i området.
- Chavez sade i ett tal att "vi har gott om utrymme för alla på denna jord, om det inte vore
för grupper såsom ättlingarna till dem som
dödade Jesus", exemplifierar Widder.
Österrike, Grekland, Frankrike och Slovakien
NAMN: Sören Kam
till nazistiska dödsläger. Bor i Syrien men syriska
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: Tyskland
myndigheter har inte samarbetat med utländska
Kam deltog i mordet på den antinazistiska
åklagarmyndigheter som vill se honom utläm-
danska tidningsredaktören Carl Henrik Clem-
nad. Fälld i sin frånvaro i Frankrike.
mensen. Vidare stal han befolkningsregistret
över Danmarks judiska invånare för att un-
NAMN: Dr. A r i b e r t Heim
derlätta insamlandet och den därpå följande
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: Okänt
deportationen av danska judar till nazistiska
Var läkare i koncentrationslägren Sachsenhau-
koncentrationsläger, där dussintals av dem
sen, Buchenwald och Mauthausen (1941). Mör-
sedermera dog. Kam anklagades formellt i
dade hundratals lägerfångar genom giftinjektion
Danmark för mordet på Clemmensen, men
i Mauthausen. Försvann 1 9 6 2 inför ett planerat
en tysk domstol vägrade lämna ut honom till
åtal mot honom. Nuvarande vistelseort är okänd
domstolsrättegång i Köpenhamn. De danska
men starka bevis föreligger för att doktor Heim
juridiska myndigheterna har nyligen på begä-
fortfarande lever.
ran av Simon Wiesenthal Centre satt igång
en undersökning kring hans roll i deporte-
NAMN: Ivan Demjanjuk
ringen av judar.
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: USA
Deltog i massmord på judar i dödslägret Sobi-
NAMN: Karoly ( C h a r l e s ) Z e n t a i
bor; tjänstgjorde också i dödslägret Majdanek
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: Australien
samt vid Trawniki SS-träningsläger. Har frånta-
Deltog i jakten på, förföljelsen av och morden
gits sitt medborgarskap i USA och skall enligt
på judar i Budapest 1 9 4 4 . Upptäcktes 2 0 0 4
order deporteras från landet. Demjanjuks hand-
inom ramen för "Operation Sista Chansen".
lingar utreds för närvarande i Polen.
Ungern har utfärdat en internationell arresteringsorder mot honom och har begärt honom
FAKTUM KVARSTÅR dock att många före detta
nazister sökte - och fick - asyl just i Latinamerika efter andra världskriget, dels på grund
av flexibla immigrationsbestämmelser, dels på
grund av stöd och välkomnande från Argentinas dåvarande president Juan Perón och andra
fascistinspirerade presidenter i Sydamerika. En
argentinsk journalist, Uki Goñi, har berättat
att han har funnit 300 namn på nazister som
smugglades in i Argentina med hjälp av ex-nazister och sympatisörer efter andra världskriget.
Den verkliga siffran är troligen ännu högre.
Sergio Widder har nog fortsatt anledning att
sucka över den enorma pappershögen på skrivbordet och den sjukskrivna sekreteraren.
Joakim Lindberg
[email protected]
NAMN: Milivoj A š n e r
utlämnad från Australien. Zentai överklagar
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: Österrike
för närvarande sin utlämning till Ungern.
Polischef för Slavonska Po┼żega, Kroatien. H a d e
en aktiv roll i att deportera hundratals serber,
NAMN: A l g i m a n t a s Dailide
judar och romer. Återfanns 2 0 0 4 inom ramen för
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: Tyskland
"Operation Sista Chansen", ett av Simon W i e -
Tjänstgjorde hos den litauiska säkerhetspo-
senthal Centres program för att leta rätt på forna
lisen Saugumas i Vilnius. Arresterade ju-
naziförbrytare. En formell anklagelse har riktats
dar som därefter mördades av nazister och
mot Ašner från Kroatien som har begärt honom
litauiska medarbetare. Deporterad från USA
utlämnad från Österrike, där myndigheterna dock
och fälld av litauisk domstol som dock hittills
hittills inte gått med på att lämna ut honom.
inte har omsatt hans dom i fängelsestraff.
NAMN: Dr. Sandor Kepiro
KÄLLA: "Worldwide Investigation and Prosecution
eller k n a p p a r i h i s s e n a v s l ö j a r W i e s e n t h a l - c e n t r e t s
BEFINNER SIG I/ANTAS GÖMMA SIG I: Ungern
of Nazi W a r Criminals (April 1, 2 0 0 6 - March 3 1 ,
kontor i centrala Buenos Aires.
Ungersk gendarmofficer som deltog i massmor-
2 0 0 7 ) - An Annual Status Report", av doktor Efraim
den på över 1 2 0 0 civila i Novi S a d , Serbien.
Zuroff, Simon Wiesenthal Center - Israelkontoret och
Upptäcktes inom ramen för ovan nämnda " O p e -
Snider Social Action Institute; augusti 2 0 0 7 .
ANONYM
ARBETSPLATS.
Inga stora skyltar
Download