PP Judendomen del.2 av filmen

advertisement
Till Sion!
 1897 ville Theodor Herzel, att världens judar skulle
återskapa den judiska staten. Målet var att skapa en judisk
stat, där alla judar kunder leva i frihet.
 De som anslöt sig till Herzel fick namnet sionister.
 Antisemitism – beteckning för fientlighet mot judar. De
flesta judar trodde att antisemitismen skulle försvinna när
människorna blev mer upplysta.
En judisk stat!
 Sionismen fick ökad styrka efter förintelsen och många judar tog sig till
Palestina.
 I Palestina var en majoritet muslimska araber, då uppstod det konflikter
mellan judar och muslimer.
 Förenta Nationerna bestämde att Palestina skulle delas in i en judisk och en
arabisk del.
 Den 14 maj 1948 blev Israel en självständig stat.
Vems är landet?
 Världens muslimer och araber vägrade godkänna den judiska
staten och arabländerna angrep Israel. Israel segrade.
 Enligt israelisk lag har alla judar i världen rätt att bosätta sig i
Israel.
 I Israel bor det idag både judar och araber.
 Judarna utgör ett folk fast de har olika bakgrunder,
inriktningar och talar olika språk.
 Det gemensamma arvet knyter samman judar över hela
världen.
Download