Den judiska nationen* i Sverige

advertisement
Judarnas historia i Sverige
Kort historik sammanfattning
700-talet
Vikingarna
Seglade ut i världen
Vikingarna drev handel med Kazarerna, ett folk som bebodde
ett område mellan Svarta Havet och Kaspiska Havet. Bland
Kazarerna var det en stor del av befolkningen som var judar.
Så därför antar man, med rätt stor säkerhet, att redan
vikingarna kom i kontakt med judendomen!
1000 – 1500 talen
Ingen känd judisk närvaro i Sverige
Möjligen kan några av de många judar som
under 1200-, 1300- och 1400-talen
fördrevs från sina hemländer hamnat här..
Men det vet vi inte säkert
1500 - talet
I en anteckning från 1557 från Gustav Vasas tid, nämns en jude bland den
svenska kungens läkare.
Det anses vara det första säkra tecknet på judisk
närvaro i Sverige.
1600 - talet
1645
Drottning Kristina ber en tysk judisk läkare vid
namn: Benedictus de Castro att komma till
Stockholm och hjälpa henne.
Benedictus de Castro
(vars judiska namn var:
Baruch Nehemias) var
den förste med säkerhet
till namnet kände jude
som beträtt svensk mark.
1681
I maj, kom två judiska fyrbarnsfamiljer från Holland till Stockholm…
Dessa familjer fick undervisning i den lutherska läran, och i september
1681 hölls det första ”judedopet” i Tyska Kyrkan i Gamla Stan.
Det var dock inte det sista… det genomfördes 25 såkallade ”judedop” under
årens lopp. (inte enbart i stockholm – även ute i landet.
1685
Karl XI
1686
Kyrkolag: ”Judar, turkar, morianer och
hedningar” som kom till Sverige skulle
få undervisning i den ”rätta läran”;
lutherdomen. Judar kunde dock få
undantagstillstånd och tillfälligt
uppehållstillstånd i Sverige.
– var inte speciellt judevänlig.
Han utsåg s.k. ”överstatshållare”
i Stockholm och uppmanade dessa
att landsförvisa judar!
1700 - talet
1740-talet
Lag om att judar (mfl) inte fick resa runt i Sverige utan
pass.
1754
Moses Marcus Levin – sigillgravör – tvångsdöps i
storkyrkan. Blev god vän med Gustav III
1770
Gustav III tillät judar att bo i Sverige – utan att de behövde
tvångskonvertera.
1774
Juli: Aaron Isac kommer till Sverige. Han hade hört
att det inte fanns någon gravör här, och sökte sig
därför hit.
1775
Aaron Isac, hans bror Marcus Isac och
kompanjonen Abraham Pach blir
”skyddsjudar”. Aaron grundar Judiska
församlingen i Stockholm.
1775-94
1782
Marstrand (utanför Göteborg) var en frihamn. Där kunde
man som leva judiskt utan att tvångskonvertera.
Judereglementet ges ut.
Innebar att Judar inte fick
utföra något hantverk som föll
inom namnet ”skrå” – hit
räknas vissa hantverk som
man måste vara utbildad i för
att få utföra. (Tex skomakeri,
läderarbeten, graverare…)
Ville man som ha fribrev – så
var man tvungen till att kunna
bevisa att man fört in minst
2000 kronor i landet. (mycket
pengar på den tiden).
1780 -->
Stor invandring av judar från nordtyskland till
Sverige.
1800
1806-1809
Förbud mot all judisk invandring! Dessutom kontrollerades var
judar vistades utanför Stockholm, Göteborg, Norrköping och
Karlskrona (i dessa städer fanns det judiska församlingar).
1815
Officiellt fanns det 785 judar i Sverige. Nu skärptes
immigrationsbestämmelserna! Detta på grund av
judefientliga rörelser i landet.
I riksdagen anklagades judarna bland annat för att
ha orsakat lågkonjunkturen!
1815
Judereglementet upphör! 
Download