PROV – JÄMFÖRELSE MELLAN JUDENDOM OCH

advertisement
PROV – JÄMFÖRELSE MELLAN JUDENDOM OCH ISLAM
Vad man tror på
Gör en jämförelse mellan judendomens och islams centrala
tankegångar. Vad har de två religionerna gemensamt? Vad tror alltså
både judar och muslimer på? Vilka skillnader mellan de två
religionerna tycker du är störst och viktigast? Motivera.
Sambandet mellan religion och samhälle
I Israel är det stora konflikter mellan judarna och palestinierna (som ju
till största del är muslimer). Hur uppstod dessa konflikter?
Konflikterna handlar både om politiska beslut och om religiösa
skillnader. Många judar vill inte ha en självständig palestinsk stat –
hur resonerar de då? Vad har dessa judar för argument mot en
palestinsk stat? Hur argumenterar palestinierna för en självständig
palestinsk stat?
Fotografiet visar en mur som byggts mellan judar och palestinier på Västbanken
Download