Judendomen - svenskareligion

advertisement
Judendomen
ABRAHAM
Kanaans land
Sara
Hagar
Ismael
Isak
MOSE
Egypten
Slavar
Brinnande buske
Tio plågor
Röda havet
Sinai
Kaanans land
DE TIO BUDORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer
inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land
som Herren, din Gud, ger dig.
Du skall inte dräpa.
Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Du skall inte stjäla.
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Du skall inte ha begär till din nästas hus.
Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare eller hans
tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din
nästa.
GUDS UTVALDA FOLK
Abraham utvald
 Moses – lagen
 Inte moraliskt bättre än
andra folk
 Oförklarlig
kärleksgärning från Gud

TEMPLEN
900-talet f.v.t.
Jerusalem
Förstörs – 70 e.v.t
Synagogan
TORAH, TALMUD OCH SIDDUR
Gamla testamentet
De fem moseböckerna
Lagen / läran
Lärdom
HÖGTIDER
Sabbaten
Rosh
Hashana
Chanukka
Pesach
TRADITIONER
Tallit
Kippa
Shofar
Bar
och Bat
Mitzvah
MAT






Regler för mat (kashrut) – för
att kropp och själ skall må
bra
Får t.ex. äta får, ko,
teoantilop, stenbock... Alltså
djur som har fyra klövar som
är delade och idisslar.
Särskild typ av slakt
(halspulsådern)
Ej tillåtet att äta: Svin, hare,
häst, ål, skaldjur och
blodmat.
Man får inte blanda kött och
mjölkprodukter.
Dubbla uppsättningar av
tillagnings- och serveringkärl.
SYNAGOGA
 Samlingsplats,
judiska
gudstjänstlokalen
 Arken – förvaring av
torah-rullarna, vänt mot
Jerusalem
 Ett ljus som aldrig
slocknar.
 Bord/pulpet för torahrullarna
 Åttaarmade ljusstaken
RIKTNINGAR
 Ca 15 miljoner judar i
världen idag
 Ortodoxi – renlärighet
 Ultra-ortodoxa ca 0,5
miljoner
 Reformjudendom
 Konservatism
 Liberala judendomen
DIASPORAN
 Förskingringen
 Getton – det första i
Europa uppförs 1516 i
Venedig
 Emancipationen – judar
får återigen rättigheter
ANTISEMITISM





Tidig antisemitism handlade om att judarna inte
dyrkade de romerska gudarna.
Uppror mot den romerska överhöghet ledde till
att judar tvingades in i speciella kvarter.
Kristna kyrkan började tidigt framhålla judar
som ”gudsmördare”. Man ansåg att de var
ansvariga för Jesus död.
Korstågen hade till syfte att befria heliga platser.
Men ledde till att judar och muslimer dödades
när t.ex. Jerusalem intogs.
Så många judar dödades så påvarna tvingades
utfärda order som förhindrade att judar
dödades.
ANTISEMITISMEN



Judar anklagades under
medeltiden för diverse
saker så som att de stal
nattvardsbröd och stack
knivar i det för att
symboliskt korsfästa
Jesus igen.
Man fick inte heller
tillhöra skrån om man
inte var kristen.
Under 1700-talet fick
judar mer rättigheter.
Bl.a. i Sverige fick de
rätten att bosätta sig var
de ville från 1870.
FORTSÄTTNING…





Hitler spred under sin kampanj
och efter vinsten i valet.
Propaganda som framställde
judarna som orsaken till förlusten
i WW1 men också anledningen
till könsjukdomar, kapitalism och
social orättvisa bl.a.
Enligt FN dog ca sex miljoner
judar under WW2
Antisemitismen idag: I Ryssland
finns det grupper som hävdar att
judarna är orsaken till den
ekonomiska problematiken
Nynazistiska grupper försöker
förneka att förintelsen har ägt
rum
Även fanatiker i olika religioner
sprider propaganda som är
antisemitisk.
SIONISM
Judisk nationalism
 Theodor Herzl
 Judiska namnet på staden
Jerusalem, men även symbolen
för hemlandet.
 Drömmen om ett eget land
 Långt ifrån alla judar vill samma
ska med sionismen eller stödjer
den.

LANDET ISRAEL
14 maj 1948 utropas
staten Israel
 7,2 miljoner invånare,
var av de flesta är
judar.

Download