JUDENDOMEN
 Det
judiska folket är Guds utvalda folk.
 Det judiska folket ska leda världens
människor till insikten att Gud är suverän.
 Lagen
vilar på en enda regel: Älska din
nästa som dig själv.
Torah – lagen och läran
 Den
som de kristna kallar de fem
Moseböckerna.
 Tanach heter den för judarna.
 Etiska regler som handlar om att inte
stjäla, ljuga, vara otrogen osv.
 Regler som gäller högtider, ceremonier
och vardagsliv.
 Talmud – den muntliga läran.
ABRAHAM
Offertanken – Gud sätter
människan på prov.
 Vad berättar myten?
 Patriarken Abraham
ingick ett förbund med
Gud.
 Han skulle få landet
Israel.
 Ett tecken på förbundet är
att låta omskära pojkar.
 Far till Ismael och Isak.
 Isak blev judarnas
stamfader. Ismael blev
det för de arabiska folken.
Vem är jude?
som är född av en judisk mor eller…
 …som har konverterat, omvänt sig till en
judisk tro. Eller…
 Den
Levi´s är ett
judiskt märke 
Sasha Byron Cohen
Också känd som Borat,
den kazakstanske tvreportern som reser
till USA.
Adam Sandler
Scarlett Johansson
Zack Braff från tv-serien Scrubs
alltså inget med hudfärg att
göra.
Det finns cirka 18 miljoner
judar i världen
Det som förenar dem är
religionen, traditionen och
historien.
Moses

Abrahams
barnbarnsbarn
 Ledde uttåget ur
Egypten (2 Mosebok)
 Förmedlaren mellan
gud och folket
 De tio budorden
De tio budorden










1. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något
beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av
det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du
skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem.
2. Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty Herren skall
inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl och du må
länge leva i ditt land.
5. Du skall icke dräpa.
6. Du skall icke begå äktenskapsbrott.
7. Du skall icke stjäla.
8. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du skall icke hava begärelse till din nästas hus.
10. Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans
tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej
heller till något annat som tillhör din nästa.
Moses möter Gud i öknen
…och den brinnande busken
sa:
Mitt namn är ”Jag är” som blir Jahve
(JHWH) på hebreiska. Det är alltså Guds
namn.
 Gudsnamnet är heligt.
 Istället läser judarna adonaj, som betyder
Herren.
-
Jahve (JHWH)
 Gud
är EN och skapare av världen och
människan.
 Gud är hela världens och alla folks Gud.
 Att avbilda Gud är omöjligt och otänkbart.
Theodicéproblemet
 Varför
har den judiska folket fått lida så?
 Hur kan Gud som skapat allt och är så
kärleksfull och allsmäktig, tillåta det onda?
 Många judar menar att det inte finns en
GOD GUD.
 Människans fria vilja. Gud skapade
människan med en fri vilja för att hon inte
skulle bli en robot.
 Skulden ligger hos människan.
DIASPORA - Förföljelser
 Inget
eget hemland mellan 70 f Kr till 1948
eK
 Det judiska folket beskylldes för olyckor
och sjukdomar
 Kyrkan utsatte judar för svåra förföljelser –
de brändes på bål
 Andra världskriget - förintelsen
Judar bränns på bål
Förintelsen är det
systematiska
folkmordet på över
sex miljoner judar
som nazisterna
utförde under andra
världskriget. Under ett
av de största brotten
mot mänskligheten
mördades också
hundratusentals
romer, politiska
motståndare,
funktionshindrade,
homosexuella, och
polska civila.
Vardag och högtid
Kosher
 Judiska
matregler
 Kosher – djuren slaktas på ett speciellt
sätt.
 Skaldjur är inte okej…
 …men det är däremot vin.
En judisk påskmåltid
Rabbin


Till vänster en ortodox rabbi.
Nedan: en kvinnlig (liberal/reform)
rabbi
Högtider - fester
Chanukka
 Firas
i december till minne av befrielsen av
templet.
Bar mitzva – Bat mitza
Ortodoxa judar
ORTODOXA JUDAR
 Är
mest traditionsbundna.
 Målet är att följa alla regler som finns i
Torah och Talmud.
 Reglerna ger stadga åt livet.
 Det finns också konservativa och liberala
judar (reformjudar)
Konservativa

Riktning som växte
fram under 18001900-talen
 Gettona upplöstes
efter franska
revolutionen
 Denna riktning sökte
en medelväg
RAOL WALLENBERG
en ängel i mänsklig gestalt?
Det heliga landet