Judisk historia - bildningscentralen.se

Judisk historia
1.
Varför har judar varit förföljda? (Ge några exempel på förföljelse)
2.
Hur har judar lycktas behålla en gruppidentitet?
Judisk historia och identitet:
Diaspora, antisemitism, sionism,
förintelsen, pogromer, identitet
Du kan beskriva judarnas historia från
1800-talet och framåt: att judar vanligtvis
levt som en minoritetsgrupp och upplevt
rasism och förföljelse. Du kan ge flera
konkreta exempel på rasism och förföljelse.
Du kan också resonera om rimliga orsaker
till att judarna som grupp utsatts för
förföljelser och hur detta kan påverka
judisk identitet. Du underbygger dina
tankar med sakliga exempel.
Religionsboken s. 99,113-117
1. Historiska händelser
2. Religiösa föreställningar
3. Religiösa seder
Moses
1.Flykten från Egypten,
Ökenvandringen/Invandringen
till Kanaans land
Abraham
1.Patriarkernas tid
2. Förjudendom/
Monoteism –
Abraham/Isak/Jakob
(Israel far till 12 söner)
3.Första förbundet/
Omskärelsen
2.Judendomens uppkomst,
Moses
två gärningar:
a) enar Israels tolv stammar
b) grundar judendomen
3. Fyra Högtider:
a)Sabbaten,
b)Påsken
c) Veckohögtiden
d)lövhyddotiden
samt Mose lag*:
a) rituella bud,
b) moraliska bud
c) rättväsende
1800-1400 f.kr
1230-1000 f.kr
Templet i Jerusalem
1.Kungatiden- Jerusalem
religiöst och politiskt centrum
(Saul, David, Salomo)
2.Profeterna
a)Tolkar historien som
signaler från Jahve
b)Talar om den yttersta tiden
c)Förkunnar om en
”kommande Messias”
Jesaja, Jeremia
3.Tempel/Offer/Präster
1000-586 f.kr
Babyloniska fångenskapen
1.Fångenskap i Babylon för
den judiska eliten.
Perserkungen
Cyrus låter
dem återvända
538 f.kr
2.Sista profeterna
3. De första synagogorna
586-538 f.kr
* Mose lag är Guds vilja, till sitt utvalda folk, en lag som är fullkomlig, ofelbar och giltig för alltid och överallt och gäller alla judar.
Judisk historia
Romersk tid 63 f.v.t. – 630 v.t.
Judisk historia
Diasporan
templet förstörs
Judisk historia
medeltid
Modern judisk historia
1700-1800-tal
judisk historia
antisemitism
Modern judisk historia
1900-tal
1933-45

6 miljoner judar mördas
1948

Krig & konflikter




1948
1967 6-dagarskriget
1973 Jom kippur
Trygghet
Utrikesdepartementet
2 november 1917
Käre Lord Rothschild!
Det bereder mig stor glädje, att å regeringens vägnar
överbringa Eder följande deklaration av medkänsla med
de judiska sionisternas strävanden, vilka har blivit
underställda och bifallna av kabinettet:
"Regeringen ser med välvilja på en i Palestina upprättad
nationell hemvist för det judiska folket och kommer att på
bästa sätt bemöda sig om att underlätta verkställandet av
denna avsikt, under den otvetydiga förutsättningen att
intet må göras som kan inverka menligt på de mänskliga
eller religiösa rättigheterna hos befintliga icke-judiska
samhällen i Palestina, eller de rättigheter och den
politiska ställning som åtnjuts av judar i något annat
land."
Jag skulle vara tacksam om Ni ville göra denna deklaration
veterlig för den Sionistiska federationen.
Eder tillgivne
Arthur James Balfour
reformjudendom
Konservativ
judendom
Ortodox judendom
Genus jämställdhet
Kvinnor kan bli rabbiner. I
USA sedan 1970-talet. Strävar
mot jämlikhet. Flera
församlingar för samkönade
äktenskap.
Kvinnor kan leda
gudstjänsten. I USA sedan
1980-talet. I praktiken få.
Nej. Inga kvinnliga rabbiner,
olika platser i sysnagogan.
Gudstjänsten
Ofta gudstjänst på landets
språk (och hebreiska). Ofta
nedkortad. Män och kvinnor
sitter tillsammans.
Sabbaten
Sabbaten ofta flyttad till
söndagen.
Sabbaten oftast fre-lö
Sabbaten fre-lö
Syn på lagen:
Halacha
(613 mitzvot)
Lagen är inte bindande.
Lagen anses bindande. Men
är inte statisk. Lagen måste
tolkas beroende på
sammanhang.
Lagen är bindande.
Exempelvis ska man som
praktiserande ortodox jude
be tre gånger om dagen.
Utmärkande drag
Förändra traditioner och tro i
samklang med samhällets
förändring.
INDIVID, JÄMLIKHET
Vill konservera judiska
traditioner, försvar mot
reformjudendom.
Historia
1700- och 1800-talens
upplysning
Reaktion mot
reformjudendom
Traditionell & modern.
Reaktion mot upplysning
Antisionistisk - sionistisk
Oftast sionistisk
Oftast sionistisk
Gudstjänsten är på hebreiska.