Upplevelser av övergången från barnklinik till vuxenklinik hos

advertisement
Upplevelser av övergång från barn- till
vuxenklinik hos ungdomar med typ 1diabetes
Från examensarbete till förbättringsarbete
Inklusionskriterier
Typ 1 diabetes
Ålder 18-25 år
Överföring från barnklinik till
vuxenklinik vid 18 års ålder
Diabetesdebut före 18 års
ålder
DIABETESMOTTAGNINGEN SKARABORGS SJUKHUS LIDKÖPING
Genomförande
Ung diabetes Facebooksida
Utskick av frågeformulär från tre närliggande sjukhus
Utöka åldersspannet
DIABETESMOTTAGNINGEN SKARABORGS SJUKHUS LIDKÖPING
Frågeformulär
Öppna
frågor
105 st
utskick
15 st
svar
DIABETESMOTTAGNINGEN SKARABORGS SJUKHUS LIDKÖPING
• Nio flickor
och sex
pojkar
Resultat
Ovisshet
Bemötande
DIABETESMOTTAGNINGEN SKARABORGS SJUKHUS LIDKÖPING
Oförberedd
Förändringsarbete
• Informationsblad
• DAS från vuxenklinik medverkar vid
besök på barnklinik
• Rundvandring
DIABETESMOTTAGNINGEN SKARABORGS SJUKHUS LIDKÖPING
Download