Fall 2 Otillfredställande metabol kontroll

Fall 2 Otillfredsställande metabol kontroll
Flicka, 14 år har diabetes typ 1 sedan hon var 4 år gammal. Hon har haft en god metabol
kontroll med tillfredställande HbA1c fram tills för två år sedan. Igår hade en tid på
diabetesmottagningen och hon kom till besöket ensam. HbA1c är 109 mmol/mol. Flickan är
avmagrad, trött och blek. Hon uppger själv att hon mår bra och upplever inga problem med
sin diabetesbehandling.
Status:
Flickans P-glukos är 16 mmol/L, U-ketoner visar 2+
Hon har minskat 4 kg i vikt sedan förra besöket vilket var för en månad sedan, hon är blek
och mörk under ögonen