1(1) PM Målblodsocker vid diabetes Före måltid: p-glukos 4

advertisement
1(1)
PM
Målblodsocker vid diabetes
Före måltid: p-glukos 4-6 mmol/L
1,5-2 timmar efter måltid: p-glukos 4-8 mmol/L
Vid sänggåendet: p-glukos 6-8 mmol/L
Under natten: p-glukos 4-6 mmol/L
Vid värden >6 mmol/L före måltid kan man ge extra påfyllnadsdos insulin enligt 100-regeln utöver
ordinarie insulindos för att ligga normalt efter måltid.
Lika mycket kan man även ge som extrados mellan måltiderna för att få ner höga blodsocker. Ge dock
aldrig mer än 10% av kroppsvikten som extrados/påfyllnadsdos.
Sikta på blodsocker 5-6.
100-regeln:
1 enhet insulin sänker blodsockret med (100/totala dygnsdosen insulin)mmol/L
Anders Thåström
Överläkare
Jan-Åke Hammersjö
Överläkare/Medicinskt ledningsansvarig
Marie Törnlöf
Verksamhetschef
________________________________________________________________________
Barn- och ungdomskliniken
Skapat 2011-05-20
Västerviks sjukhus
Gäller tom: 2014-05-20
593 81 Västervik
Download