REMISS KEMI, peroral glukosbelastning - CLV

advertisement
REMISS KEMI, perorala belastningar
Personnr
Kliniskt kemiska laboratoriet
Rem inrättning, klinik, avd/mott
Rem datum
Namn
Rem läkare (klartext)
Tid beställd
Datum
Lid nr
Kl.
Frågeställning/diagnos:
Ja Nej
Föreligger




ulcus duodeni?
ulcus ventriculi?
st p gastrektomi?
resorptionsrubbning?




Signera efter texten!
Klockan
Önskad belastning:
Sign
 Laktosbelastning
Laktostillförsel …..……..g
Laktosbelastning
0-prov
15 min
30 min
45 min
60 min
0
0
30
60
9,0 90
120
8,0 150
180
P-Glukos mmol/L
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
10,0
90 min
P-Glukos
enhet
mmol/L
7,0
6,0
5,0
4,0
0
15
30
45
60
75
90 105 120 135 150 165 180
Minuter
Klin kem
lab 150530
Laboratorieutlåtande:
Lab datum
Signatur
Datum
Läkare
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards