Fall 6 Otillfredställande metabol kontroll

advertisement
Fall 6 Otillfredsställande metabol kontroll
Felicia är 16 år och har diabetes typ 1 sedan hon var 4 år gammal. Hon har tidigare haft en
god metabol kontroll med tillfredställande HbA1c. För två år sedan har dock HbA1c börjat
stiga. Felicia kommer idag till diabetesmottagningen där du träffar henne. Hon kommer till
besöket ensam. HbA1c är 109 mmol/mol. Flickan är avmagrad, trött och blek och hon svarar
bara kort på dina frågor. Hon säger själv att hon mår bra och upplever inga problem med sin
diabetesbehandling.
Hur bedömer du hennes medicinska tillstånd? Vad behöver du mer veta? Vilka åtgärder
behöver du som sjuksköterska vidta?
Hur bemöter du Felicia?
Status:
Flickans P-glukos är 16 mmol/L, U-ketoner visar 2+
Hon har minskat 4 kg i vikt sedan förra besöket vilket var för en månad sedan, hon är blek
och mörk under ögonen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards