Del 1 Sjukdomen APC 2016 - Akademiskt primärvårdscentrum

Diabetesutbildning del 1
Sjukdomen
1:1
Syftet med utbildningen
•
•
•
•
Få mer kunskap
Lättare hantera sjukdomen
Få inspiration av andra
Förbättra medelblodsocker HbA1c
1:1
Tankar
•
•
•
•
•
•
Är det farligt?
Jag mår ju bra!
Varför?
Måste jag hålla en viss diet?
Vilken nytta gör fysisk aktivitet?
Vad finns för stöd?
1:2
Hur upplevde du att få diabetes?
1:3
Hur vanligt är diabetes i Sverige?
• Cirka 450 000 personer i Sverige har
diagnostiserad diabetes, cirka 5%
• De flesta har typ 2-diabetes (ca 90%)
• Det finns belägg för att ytterligare en stor
mängd personer har typ 2-diabetes utan att
veta om det
• Att typ 2-diabetes ökar beror på livsstilsfaktorer
som övervikt och minskad motion
•
Källa: Diabetes 2010, Agardh, Berne, Östman, IDF 2016
1:4
Diabetes ökar i världen
Miljoner människor
450
400
350
300
250
Typ 1
Typ 2
200
150
100
50
0
1995
2000
2010
Källa: Diabetes 2010, Agardh, Berne, Östman
2030
1:5
Symtom vid högt blodsocker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stora urinmängder
Törst
Trötthet
Klåda, inflammation i underlivet hos kvinnor
”Suddig” syn
Viktnedgång
Huvudvärk
Illamående
Kräkningar
Medvetanderubbningar
1:6
Ämnesomsättningen hos en frisk person
1:7
Blodsockrets väg till cellerna
1:8
Vad är insulin och var bildas det?
1:9
Vad händer i kroppen vid typ 2diabetes och varför?
1:10
Typ 1- diabetes
• Insulinproduktionen upphör
• Hastigt insjuknande, oftast före 30 års ålder
• Orsak: en autoimmun process som skadar
insulinproducerande celler i bukspottkörteln
• Låg ärftlighet
• Alltid insulinbehandling
1:11
Tänkbara orsaker till typ 1-diabetes
Virusinfektioner
under fosterstadiet
Infektioner
Snabb tillväxt
Kallt klimat
Psykisk stress
1:12
Typ 2-diabetes
• Betacellerna kan inte producera tillräckligt
med insulin – insulinkänsligheten är nedsatt
• Långsamt insjuknande, oftast efter 40 årsålder
• Orsak: Arv, ålder, övervikt, inaktivitet, stress,
rökning
• Behandling: kunskap, livsstilsförändring,
matvanor, motion, tabletter/insulin
1:13
Orsaker till typ 2-diabetes
Övervikt
Inaktivitet
Arv
Rökning
Stress
Ålder
1:14
När får man diagnosen diabetes?
Två blodprov tagna vid olika tidpunkt
där två Plasma-glukos ≥ 7,0 mmol/l eller
två HbA1c (medelblodglukos) ≥ 48 mmol/mol
1:15
Vad är HbA1c?
• Ett medelvärde för blodsockret
• Mäter hur mycket av blodsockret som har
fastnat på de röda blodkropparna
• HbA1c mäts i mmol/mol till skillnad från
blodsocker som mäts i mmol/l
• Högt HbA1c och komplikationer har ett starkt
samband
1:16
Förhållandet mellan HbA1c
och medelblodsocker
HbA1c
Blodsocker
(p-glukos)
ca-värde
mmol/mol
mmol/l
42 ---------------- 5-8
63 ---------------- 9-12
83 ---------------- 12-17
104 ---------------- 18-25
Referens: Diabetesförbundet www.HbA1C.nu
1:17
Vägledande behandlingsmål för
personer med typ 2- diabetes
•
•
•
•
•
Behandlingsmålet är individuellt
Blodsocker fastande ca 4 - 6 mmol/l
Blodsocker 2 timmar efter måltid 6 - 8 mmol/l
HbA1c 45-52 mmol/mol
Undvika för lågt blodsocker (känning) <3,5
mmol/l
•
•
Källa: Nationella programrådet diabetes, 2014
SoS: 2015
1:18
Vad påverkar blodsockret?
Stress
Glädje/sorg
Arbete
Behandling
Rökning
Oro
Dryck
Blodsocker
Mat
Infektion
Sömn
Motion
Andra mediciner
Andra sjukdomar
1:19
Behandling
•
•
•
•
•
Kunskap/Livsstilsförändring
Matvanor
Fysisk aktivitet
Tabletter
Insulin
©LUC-D, Akademiskt primärvårdscentrum
1:20