Egenvard vid diabetes- hypoglykemi apc

advertisement
Egenvård vid diabetes - Hypoglykemi (lågt blodsocker - under 3,5 mmol/l) Patientinformation
För att blodsockret ska sjunka <3,5 mmol/l måste du ha blodsockersänkande medicinering
(tabletter eller insulin). Tabletterna Metformin, Glucophage, DPP4-hämmarna och
injektionerna Victoza, Byetta och Bydureon kan inte ge för lågt blodsocker, de slutar verka
när blodsockret kommer <3 mmol/l.
Symtom på lågt blodsocker
Oro
Hjärtklappning
Darrighet
Svettningar
Hunger
Illamående
Huvudvärk
Yrsel, dåsighet
Sluddrigt tal
Bristande koncentration
Dessa symtom kan saknas eller vara försvagade hos äldre och sköra personer. Detta är viktigt
att veta, eftersom man vid mycket låg blodsockernivå kan bli omtöcknad, få kramper och
hamna i koma.
Orsak
För långt mellan måltider
För hög dos av
tablett/insulin
Mindre matintag än vanligt eller
att man hoppat över en måltid
Alkoholintag
Ökad fysisk
aktivitet
Byte av injektionsställe
Avsiktlig eller oavsiktlig
viktnedgång, det senare är vanligt
bland äldre personer
Ta för vana att alltid ha med druvsocker
Akademiskt Primvårdscentrum juni 2017
Egenvård - åtgärd
Ät något sött (snabba kolhydrater) tex druvsocker, juice eller godis av något slag. Drick sedan
efter ca 15 min ett glas mjölk och ät en smörgås. Om blodsockret sjunker under 3,5 mmol/l
så har kroppen ett försvar för att höja blodsockret. Flera hormoner frisätts som har till syfte
att ge levern signal att skicka ut socker i blodet. Om du har haft ett lågt blodsocker så kan du
efter några timmar få ett högt blodsocker – det är ett tecken på hormonernas påverkan.
Analysera orsaken till det låga blodsockret. Diabetesbehandlingen kan behöva ändras,
diskutera detta min din läkare eller diabetessjuksköterska.
Akademiskt Primvårdscentrum juni 2017
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards