Jordbruksverkets IT
– Trainee III 2016 –
2016-05-12
Vision
Enklare tillsammans
Verksamhetsidé
•
livskraftigt jordbruk som grunden för en levande och attraktiv landsbygd
Vi bidrar till ett hållbart samhälle med en hälsosam miljö för människor och djur
Vi verkar för ett lönsamt företagande och tillväxt i hela landet
Vi utgår från kundernas behov och gör det krångliga enkelt
Vi skapar trygghet och förtroende, tillsammans och med andra
•
Vi är Jordbruksverket
•
•
•
•
Vi arbetar för ett
Värdeorden
Jordbruksverkets IT i siffror
• 75 anställda, nästan 50/50 män/kvinnor
• 180 000 utvecklingstimmar
• 65 fysiska, 395 virtuella servrar
• Ca 200 applikationer i aktiv drift
• 50 e-tjänster
• Diverse standardsystem, programvaror och produkter
• Vi utvecklar handläggningssystem, e-tjänster, GIS (kartdata),
beslutsstöd, forskningsstöd, register
• Agilt arbetssätt sedan 2009
Jordbruksverkets IT
IT - Supportenheten
IT – Systemutvecklingsenheten UF
IT – Systemutvecklingsenheten
FF/SK
IT-Arkitekturenheten
IT - Infrastrukturenheten
IT - Staben
IT - Trainee
Jordbruksverkets IT
FF/SK Team 4
FF/SK Team 3
FF/SK Team 2
FF/SK Team 1
IT - Trainee
Team
Trainee
IT-Arkitekturenheten
Team
SAMi/GIS
Team OS/ICC
Team
Microsoft/nätverk
IT – Systemutvecklingsenheten
FF/SK
UF-Team 4
UF-Team 3
Team
Standardsyste
m
UF-Team 2
Team
Servicedesk
IT – Systemutvecklingsenheten UF
UF-Team 1
IT - Supportenheten
Team 3
IT - Infrastrukturenheten
Team DB/Linux
Team Samordning
IT - Staben
Team Beslutsstöd
Team staben
Modern, skalbar och tillgänglig
JOrdbruksverkets
Beslutsstöd (Oracle)
samarbetsplattform
(Sharepoint)
Jordbruksverkets
MicrosoftOffice
UtvecklingsPlattform
(Open Source)
Arvet (Oracle)
Vårt erbjudande
• Stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet till personlig
utveckling
• God balans mellan arbete och fritid
• Samhällsnyttan, öppenhet och mångfald
Traineeprogram III
Prova på
Tidplan
Utbildning
12/5 19/5
Praktik
26/5 2-3/6 10-14/6
1/9 30/5
Programmerare inom
Java
Rekryteringsdagar 2-3/6
Många är engagerade!
Utbildare
Handledare
Faddrar
- Medarbetare
- Konsulter
- Externa
Tidsplan
2017
12/5 19/5
26/5
2-3/6
10-14/6
Urvalsperiod:
Traineemingel
Sista
anmälningsdag
2016-05-12
2-3/6 Rekryteringsdagar
• Intervjuer
• Individuellt arbetsprov
• Grupparbetsprov
• Ca 20 st
8-11/6 Återkoppling tester
1/9
v49
v10
30/5
Utbildning
Erbjudan
om plats
Praktik
Tillsvidareanställning
MBL
Provanställning
Utbildning
Fördjupningsutbildning i Java
•
•
•
Lärarledd utbildning
Självstudie
Praktikfall
Generell utbildning
•
•
•
•
•
•
2016-05-12
Introduktionsvecka
Arbetssätt, metod och arkitektur
Infrastruktur, teknisk baskurs
Test
Grunder i krav och
interaktionsdesign
Grunder SharePoint och BI
Praktik
Utvecklingsteam
på SU-enheterna
2-4
veckor
Incident /
Förvaltning på
Infrastrukturenheten
2016-05-12
Service Desk
Prova på
2016-05-12
Tillsvidareanställning
30 maj 2017
2016-05-12