Pascal ordinationsverktyg – Lathund Förskrivare

advertisement
Pascal ordinationsverktyg – Lathund Förskrivare
Flikar för läkemedel respektive handelsvaror
Meddelande
Vårdtagarinformation
Förnya, sätt ut,
makulera ett/
flera läkemedel
Beställa,
förnya, sätt ut,
Makulera ett
läkemedel
Visa mycket – klicka på raden eller använd högerpil
Visa ännu mer
Ordinera – se nästa sida
Beslutsstöd för hela
läkemedelslistan
- Interaktioner
- Biverkningar
- Graviditet
- Amning
Beslutsstöd för
enskilt läkemedel
- Interaktioner
- Biverkningar
- Graviditet
- Amning
- Fass
Ordinationsorsak
Läkemedel söks
via namn eller terapiklass
Rekommenderade
läkemedel
Förmånsinformation
Dosering
- Kortnotationer
(1x1, 1+0+0+0,
1 vb, 1 tn mfl)
- Doseringsschema
Beslutsstöd för
enskilt läkemedel
- Interaktioner
- Biverkningar
- Graviditet
- Amning
- Dubblett
- Narkotikaklassat
- Fass
Patientinformation
- Dosering i klartext
- Kompletterande
information
- Ordinationsorsak
(ändamål)
Download