Att leva med ms powerpoint

advertisement
Att leva med MS
Familj
• MS debuterar oftast mellan 20 och 40 år
• Aktiv ålder, med familjebildning och barn
Sex och samlevnad
•
•
•
•
•
Kan upplevas påverka sexlivet
Fysiska symptom
Inverkan på lusten
Känslorna
Biverkningar av läkemedel
Fertilitet och befruktning
• Oförändrad fruktbarhet
• Funktionsnedsättningar kan påverka
• Preventivmedel
Graviditet, förlossning och amning
•
•
•
•
•
Inga skäl att avstå att bli gravid
Sjukdomsaktiviteten minskar under graviditeten
Normal förlossning och smärtlindring
Aktiviteten kan öka igen efter förlossningen
Amning och MS
Barn
•
•
•
•
Spädbarn
Förskolebarn
7-12-åringar
Tonåringar
Arbete och rehabilitering
• Arbetsförmåga
• Sjukskrivning
• Rehabilitering
Resa
•
•
•
•
•
•
Planera
Fysisk kapacitet
Värmekänslighet
Vaccination
Hantera medicineringen
Vårdavtal
Sammanfattning av det här avsnittet
• Familj
• Arbete
• Resa
Download