Inhalatorer

advertisement
Inhalatorer
Uppdatering april 2014
Fakta Lungor och allergi
Judit Dénes leg.apotekare
[email protected]
ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014
PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL
Steroider
Kortverkande
beta-2 agonist
A
A,K
Diskus
Flutide/Flixotide
Ventoline
flutikason
salbutamol
Turbuhaler
Easyhaler
Novolizer
Twisthaler
A
Pulmicort
budesonid
Beclomet
beklometason
A
Giona
budesonid
Novopulmon
budesonid
A,K
Bricanyl /Terbasmin
terbutalin
Serevent
salmeterol
A,K
Oxis/Oxez
formoterol
Kombinationspreparat
A
Seretide mite
A
Seretide
K Seretide Forte
salmeterol/flutikason
Symbicort mite
A Symbicort
K Symbicort Forte
formoterol/budesonid
A,K
Buventol
salbutamol
Ventilastin
salbutamol
Formatris
formoterol
Astmanex
mometason
Elpenhaler
Gröna fält - Rekommenderade lm 2014
A - Astma ; K - KOL
(ange enhet via Infoga sidfot)
2014-04-15
Långverkande
beta-2 agonist
Relanio
salmeterol/flutikason
ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014
INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: ASTMA/KOL
Steroider
Kortverkande
beta-2 agonist
AeroBec
Airomir
Inhalations- beklometason
salbutamol
spray
Alvesco
ciklesonid
Evohaler
Flutide
Ventoline
flutikason
salbutamol
Autohaler
AeroBec
beklometason
Airomir
salbutamol
Gröna fält - Rekommenderade lm 2014
A - Astma ; K - KOL
(ange enhet via Infoga sidfot)
2014-04-15
Långverkande
beta-2 agonist
Serevent
salmeterol
Kombinationspreparat
A
Innovair
formoterol/beklometason
Flutiform
formoterol+flutikason
Seretide mite
Seretide
Seretide forte
salmeterol/flutikason
ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014
PULVERINHALATOR /INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: KOL
Antikolinergikum
Långverkande
beta-2 agonist
Inhalationsspray
Atrovent
ipratropium
Handihaler
inhalationspulver
Respimat
inhalationsvätska
Breezhaler
pulverinhalator
Genuair (som Novolizer)
inhalationspulver
K
Spiriva
tiotropiumbromid
K Spiriva Respimat
tiotropiumbromid
Seebri Breezhaler Onbrez Breezhaler
glykopyrronium
indakaterol
Eklira Genuair
aklidinium
Gröna fält - Rekommenderade lm 2014
A - Astma ; K - KOL
(ange enhet via Infoga sidfot)
2014-04-15
Kombinationspreparat
K Combivent
ipratropium+salbutamol
Turbuhaler
Diskus
Easyhaler
Novolizer och Genuair
Novolizer
Novolizer
Genuair
Twisthaler
Evohaler
Autohaler
Elpenhaler
Handihaler och Breezhaler
Respimat
Spray med inhalationskammare
•
•
•
•
Till små barn och personer med koordinationssvårigheter
Läkemedel pumpas först in i kammare
Patienten andas som vanligt i kammaren
Ex. Vortex, Nebunette, AeroChamber
Läkemedelsförsörjning- klinisk farmaci
2014-04-15
Nebulisator
• Omvandlar läkemedel i vätskeform till en dimma som andas in.
• Används främst på sjukhus och mottagningar
• Ex Pari Boy
Flödesmotstånd vid inhalation
Låg
• Diskus
Låg-medel
• Novolizer
Medelhög
• Turbuhaler
• Easyhaler (högre än Turbuhaler)
Landstingets PowerPoint-mall
2014-04-15
17
Översikt pris – inhalationsläkemedel enligt RL 2014
PULVERINHALATORER /INHALATIONSSPRAY- INDIKATION: ASTMA/KOL
STEROIDER
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
A
Flutide
flutikason
Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka
50mkg
1.54
A,K
100mkg
2.15
Ventoline 0.2mg
250mkg
3.90 salbutamol
500mkg
7.50
A
Pulmicort
budesonid
100mkg
200mkg
400mkg
1.28
1.86
3.15
A
Giona
budesonid
100
200
400
0.79
1.11
1.94
Diskus
Turbuhaler
Easyhaler
Inhalations-
A,K
Bricanyl
terbutalin
(ange enhet via Infoga sidfot)
2014-04-15
Pris/dos Läkemedel Styrka
0.72
0.76
A,K
100mkg
Buventol 200mkg
salbutamol
0,64
0,71
KOMBINATIONSPREPARAT
Pris/dos
1,05
0.25mg
0.5mg
spray
PULVERINHALATOR /INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: KOL
inhalationsAntikolinergikum
spray
Handihaler K Spiriva
18mkg 13.73
inhalatonstiotropium(15.43)
pulver
bromid
Respimat K Spiriva 2.5mkg 15.47
inhalationsRespimat
spray
tiotropiumbromid
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
A
A
K
A,K
Oxis
formoterol
4.5mkg
9mkg
3.18
3.89
Seretide mite
Seretide
Seretide Forte
salmeterol/flutikason
A Symbicort
K Symbicort Forte
formoterol/budesonid
Innovair
formoterol/beklometason
K
Combivent
ipratropium/salbutamol
Styrka
Pris/dos
50mkg/100mkg
50mkg/250mkg
50mkg/500mkg
5.45
7.14
9.84
4.5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
4.98
9.99
6/100mkg
3.84
2.01
Underlag för prisjämförelse mellan olika behandlingsstrategier 140402
PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL
STEROIDER
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
Flutide
flutikason
Diskus
Flixotide
flutikason
Turbuhaler
Pulmicort
budesonid
Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka
50mkg
1.54
100mkg
2.15
Ventoline
0.2mg
250mkg
3.90
salbutamol
500mkg
7.50
250mkg
3.90
500mkg
7.50
100mkg
1.28
Bricanyl
0.25mg
200mkg
1.86
Bricanyl
0.5mg
Terbasmin
400mkg
3.15
terbutalin
Beclomet
200mkg
beklometason
Easyhaler
100
Giona
200
budesonid
400
200 mkg
Novolizer Novopulmon
budesonid
400mkg
Twisthaler
Astmanex
mometason
200mkg
400mkg
Elpenhaler
( kostnad/dos - förp med inhalator)
(ange enhet via Infoga sidfot)
2014-04-15
1.36
0.79
1.11
1.94
1.04
(1.89)
1.87
(3.4)
Buventol 100mkg
salbutamol 200mkg
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Pris/dos Läkemedel
Styrka
Pris/dos
Läkemedel
Styrka
Pris/dos
1,05
Serevent
salmeterol
50mkg
4,36
Seretide mite
Seretide
Seretide Forte
salmeterol/flutikason
50mkg/100mkg
50mkg/250mkg
50mkg/500mkg
5.45
7.14
9.84
0.72
0.76
Oxis
Oxis
Oxez
formoterol
4.5mkg
9mkg
3.18
3.89
4.18
Symbicort mite
Symbicort
Rilast
Symbicort Forte
Rilast Forte
formoterol/budesonid
4.5mkg/80mkg
4.5mkg/160mkg
4.36
4.98
4.31
9.99
9.74
9mkg/320mkg
0,64
0,71
6mkg
Ventilastin 100mkg
salbutamol
KOMBINATIONSPREPARAT
0.56
(0.81)
Formatris
formoterol
12mkg
3,24
(4.24)
3.64
(5.09)
2.45
4.65
Relanio
Relanio
salmeterol/flutikason
50mkg/250mkg
50mkg/500mkg
4.11
5.65
Underlag för prisjämförelse mellan olika behandlingsstrategier 140402
INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: ASTMA/KOL
STEROIDER
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos
AeroBec 100mkg
Inhalations-beklometason
spray
Evohaler
Autohaler
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
1.34
Airomir
Airsalb
0.1mg
0,36
0,34
Alvesco*
ciklesonid
80mkg
160mkg
1.96
3.25
salbutamol
Flutide
flutikason
50mkg
125mkg
1.10
2.04
Ventoline 0.1mg
salbutamol
0,3
AeroBec
50mkg
beklometason 100mkg
1.24
1.61
Airomir 0.1mg
salbutamol
0,67
KOMBINATIONSPREPARAT
Läkemedel
2.73
3.84
5/50mkg
5/125mkg
10/250mkg
2.75
3.78
4.94
Seretide mite
25mkg/50mkg
Seretide
25mkg/125mkg
Seretide forte
25mkg/250mkg
salmeterol/flutikason
*Alvesco: Subventioneras endast för patienter där behandling med inhalationspulver inte är lämplig.
OBS! beakta att det behövs dubbeldos av vidgande läkemedel som inhalationsspray ifall man vill jämföra behandlingskostnad med motsvarande
pulverinhalatorer
(ange enhet via Infoga sidfot)
2014-04-15
Pris/dos
Innovair
6/100mkg
formoterol/beklometason
Flutiform
formoterol+flutikason
Serevent 25mkg
salmeterol
Styrka
3.35
4.3
5.84
Underlag för prisjämförelse mellan olika behandlingsstrategier 140402
PULVERINHALATOR /INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: KOL
ANTIKLONERGIKUM
inhalationsspray
Handihaler
inhalationspulver
Respimat
inhalationsspray
Breezhaler
pulverinhalator
Läkemedel
Styrka
Pris/dos
Atrovent
ipratropium
20mkg
0.62
Spiriva
18mkg
tiotropiumbromid
Spiriva
2.5mkg
Respimat
tiotropiumbromid
Seebri Breezhaler 44mkg
glykopyrronium
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
Styrka
Pris/dos
KOMBINATIONSPREPARAT
Läkemedel
Styrka
Combivent
0,5 mg/2,5 mg
Sapimol
Ipratropium/Salbutamol
Ipramol
ipratropium/salbutamol
322 mkg
10.48
Onbrez
150mkg
300mkg
10.95
10.95
Ultibro
Breezhaler
glykopyrronium
85/43mkg
5.24 *
OBS!
1)*Eklira Genuair - doseringen är 1x2 ; inhalatorn är som Novolizer
2)Spiriva Respimat- två puffar från Respimat-inhalatorn motsvarar en dos av läkemedlet
Beakta att det behövs dubbeldos av vidgande läkemedel som inhalationsspray ifall man vill jämföra behandlingskostnad
med motsvarande pulverinhalatorer
3)Ultibro Breezhaler - Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller
långverkande beta-2-agonister som monoterapi
4) kostnad/dos - förpackning med inhalator
(ange enhet via Infoga sidfot)
2014-04-15
1.53
15.47
indakaterol
Eklira Genuair
aklidinium
2.01
2.01
1.89
13.73
(15.43)
indakaterol
Genuair
(som Novolizer)
Pris/dos
19.31
Download