Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

advertisement
Översikt samt prisjämförelse
för inhalationsläkemedel
astma /KOL
FAKTA Lungor och allergi
Judit Dénes ,leg.apotekare
[email protected]
2014-06-03
Översikt pris – inhalationsläkemedel enligt
Rådgivande Läkemedelslista 2014
PULVERINHALATORER /INHALATIONSSPRAY- INDIKATION: ASTMA/KOL
STEROIDER
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Diskus
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
KOMBINATIONSPREPARAT
Läkemedel Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos
Läkemedel
A
50mkg
1.54
A,K
Flutide
100mkg 2.15 Ventoline 0.2mg
1,05
A Seretide mite
flutikason 250mkg 3.90 salbutamol
A Seretide
500mkg 7.50
K Seretide Forte
salmeterol/flutikason
Turbuhaler
A
Pulmicort
budesonid
100mkg
200mkg
400mkg
Easyhaler
A
Giona
budesonid
100
200
400
1.28
1.85
3.15
A,K
0.25mg
Bricanyl 0.5mg
terbutalin
0.72
0.76
1,1 (1,12) A,K
100mkg
1,43 (1.45) Buventol 200mkg
2,33 (2.62)salbutamol
0,64
0,71
Inhalations-
spray
PULVERINHALATOR /INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: KOL
inhalations- Antikolinergikum
spray
Handihaler K Spiriva 18mkg 12.75
(14.32)
inhalatons- tiotropiumpulver
bromid
Respimat K Spiriva 2.5mkg 12.88*
inhalations- Respimat
spray
tiotropiumbromid
A,K
4.5mkg
Oxis
9mkg
formoterol
3.18
3.89
Styrka
Pris/dos
50mkg/100mkg
50mkg/250mkg
50mkg/500mkg
5.45
7.14
9.84
Symbicort
Symbicort Forte
formoterol/budesonid
4.5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
5.00
9.99
Innovair
formoterol/beklometason
6/100mkg
3.84
A
K
K Combivent 0.5mg/2.5mg per
ipratropium/salbutamol 2.5ml
2.01
Underlag för prisjämförelse mellan olika behandlingsstrategier 140603
pulverinhalatorer – astma/KOL
STEROIDER
Läkemedel Styrka
50mkg
Flutide
100mkg
flutikason 250mkg
Diskus
500mkg
Flixotide 250mkg
flutikason 500mkg
100mkg
Turbuhaler Pulmicort 200mkg
budesonid 400mkg
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos
Läkemedel
1.54
2.15
Ventoline 0.2mg
1,05
Serevent 50mkg
4,36
Seretide mite
3.90
salbutamol
salmeterol
Seretide
7.50
Seretide Forte
3.90
salmeterol/flutikason
7.50
1.28
Bricanyl 0.25mg
0.72
Oxis
4.5mkg
3.18
Symbicort mite
1.85
Bricanyl
0.5mg
0.76
Oxis
9mkg
3.89
Symbicort
3.15
Terbasmin
0.76
Oxez
4.18
Symbicort Forte
terbutalin
formoterol
Rilast
Rilast Forte
formoterol/budesonid
Beclomet 200mkg
1.36
Buventol 100mkg
beklometason
salbutamol 200mkg
Easyhaler
100 mkg 1,1 (1,12)
Giona
200 mkg 1,43 (1.45)
budesonid 400 mkg 2,33 (2.62)
0,64
0,71
Novolizer Novopulmon200 mkg 1,23 (2,16) Ventilastin 100mkg 0.56 (0.81) Formatris 6mkg 3,24(4,24)
budesonid 400mkg 2,14 (3,71) salbutamol
formoterol 12mkg 3.64(5,09)
Twisthaler Astmanex 200mkg
2.45
mometason 400mkg
4.65
Elpenhaler
( kostnad/dos - förp med inhalator)
KOMBINATIONSPREPARAT
Bufomix Easyhaler
Bufomix Easyhaler
formoterol/budesonid
Styrka
Pris/dos
50mkg/100mkg
50mkg/250mkg
50mkg/500mkg
5.45
7.14
9.84
4.5mkg/80mkg
4.5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
4.5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
4.36
5.0
9.99
4.31
9.74
4,5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
2,81 (3,08)
5,62 (6,14)
Relanio
50mkg/250mkg
salmeterol/flutikason 50mkg/500mkg
4.11
5.65
Underlag för prisjämförelse mellan olika behandlingsstrategier 140603
inhalationsspray –astma/KOL
STEROIDER
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos
AeroBec 100mkg
Inhalations-beklometason
spray
Evohaler
Autohaler
1.34
Airomir 0.1mg
Airsalb
0,36
0,34
Alvesco* 80mkg
ciklesonid 160mkg
1.96 salbutamol
3.25
Flutide
flutikason
50mkg
125mkg
1.10 Ventoline 0.1mg
2.04 salbutamol
0,3
AeroBec 50mkg
beklometason 100mkg
1.24 Airomir 0.1mg
1.61 salbutamol
0,64
KOMBINATIONSPREPARAT
Läkemedel
2.73
Pris/dos
Innovair
6/100mkg
formoterol/beklometason
3.84
5/50mkg
5/125mkg
10/250mkg
2.75
3.78
4.94
Flutiform
formoterol+flutikason
Serevent 25mkg
salmeterol
Styrka
Seretide mite
25mkg/50mkg
Seretide
25mkg/125mkg
Seretide forte 25mkg/250mkg
salmeterol/flutikason
*Alvesco: Subventioneras endast för patienter där behandling med inhalationspulver inte är lämplig.
OBS! beakta att det behövs dubbeldos av vidgande läkemedel som inhalationsspray ifall man vill jämföra behandlingskostnad med motsvarande
pulverinhalatorer
3.35
4.3
5.84
Underlag för prisjämförelse mellan olika behandlingsstrategier 140603
pulverinhalator/ inhalationsspray - KOL
ANTIKLONERGIKUM
inhalationsspray
Handihaler
inhalationspulver
Respimat
inhalationsspray
Breezhaler
pulverinhalator
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
Styrka
Pris/dos
Atrovent
ipratropium
20mkg
0.86
Spiriva
18mkg
tiotropiumbromid
Spiriva
2.5mkg
Respimat
tiotropiumbromid
Seebri Breezhaler 44mkg
glykopyrronium
Läkemedel
Styrka
Pris/dos
KOMBINATIONSPREPARAT
Läkemedel
Styrka
Combivent
0,5 mg/2,5 mg
Sapimol
Ipratropium/Salbutamol
Ipramol
ipratropium/salbutamol
Eklira Genuair
aklidinium
322 mkg
2.01
1.99
1.89
1.39
12.75
(14.32)
12.88*
10.48
Onbrez
Breezhaler
indakaterol
150mkg
300mkg
10.95
10.95
Ultibro
Breezhaler
glykopyrronium
85/43mkg
indakaterol
Genuair
(som Novolizer)
Pris/dos
5.24 *
* OBS!
1)Eklira Genuair - doseringen är 1x2 ; inhalatorn är som Novolizer
2)Spiriva Respimat- två puffar från Respimat-inhalatorn motsvarar en dos av läkemedlet
Beakta att det behövs dubbeldos av vidgande läkemedel som inhalationsspray ifall man vill jämföra behandlingskostnad
med motsvarande pulverinhalatorer
3)Ultibro Breezhaler - Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller
långverkande beta-2-agonister som monoterapi
4) kostnad/dos - förpackning med inhalator
19.31*
Download