astma/KOL

advertisement
Översikt samt prisjämförelse
för inhalationsläkemedel
astma /KOL
grön markering = Rekommenderade läkemedel 2015
FAKTA Lungor och allergi
Judit Dénes leg.apotekare
[email protected]
2015-01-14
Underlag för prisjämförelse mellan olika behandlingsstrategier
pulverinhalatorer – astma/KOL - 150114
PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL
STEROIDER
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel Styrka
50mkg
Diskus
Flutide
100mkg
Flixotide 250mkg
flutikason 500mkg
100mkg
Turbuhaler Pulmicort 200mkg
budesonid 400mkg
Pris/dos
1.54
2.15
3.90
7.50
1.28
1.85
3.15
Spiromax
Novolizer Novopulmon200 mkg
budesonid 400mkg
Beclomet 200mkg
beklometason
Easyhaler
100 mkg
Giona
200 mkg
budesonid 400 mkg
Forspiro
Ventoline 0.2mg
salbutamol
Bricanyl
terbutalin
0.25mg
0.5mg
Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos
1,05
Serevent 50mkg
salmeterol
4,36
0.72
0.76
Oxis
4.5mkg
formoterol 9mkg
3.18
3.89
KOMBINATIONSPREPARAT
Läkemedel
Seretide mite
Seretide Forte
Seretide
salmeterol/flutikason
Symbicort mite
Symbicort
Symbicort Forte
formoterol/budesonid
Rilast
Rilast Forte
formoterol/budesonid
DuoResp Spiromax
formoterol/budesonid
1,28 (2,16) Ventilastin 100mkg 0.52 (0.75) Formatris 6mkg 2,95 (3,89)
2,14 (3,71) salbutamol
formoterol 12mkg 3,31 (4,66)
1.36
Buventol 100mkg
0.64
Bufomix Easyhaler
salbutamol 200mkg
0,71
Bufomix Easyhaler
1,1 (1,12)
formoterol/budesonid
1,43 (1.45)
2,33 (2.62)
Relvar
Ellipta
Elpenhaler
Twisthaler Astmanex 200mkg
2.45
mometason 400mkg
4.65
( kostnad/dos - förp med inhalator)
(ange enhet via Infoga sidfot)
2015-01-14
Läkemedel Styrka
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Airflusal Forspiro
salmeterol/flutikason
Styrka
50mkg/100mkg
50mkg/500mkg
50mkg/250mkg
Pris/dos
5,41
9.81
7,1
4.5mkg/80mkg
4.5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
4.36
3,44
6,3
4.5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
5,25
10,48
4.5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
2,81
5,62
4,5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
2,48 (3,08)
4,95 (6,14)
50mkg/250mkg
50mkg/500mkg
4,34
5,62
Relvar Ellipta
92mkg/22mkg
flutikason/vilanterol 184mkg/22mkg
10,26
13,34
Relanio
50mkg/250mkg
salmeterol/flutikason 50mkg/500mkg
4.11
5.65
Underlag för prisjämförelse mellan olika behandlingsstrategier
inhalationsspray –astma/KOL - 150114
INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: ASTMA/KOL
STEROIDER
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
1.34
Airomir
Airsalb
80mkg
160mkg
1.96
3.25
salbutamol
Flutikason Cipla 125mkg
Flutikason 250mkg
1,8
2,41
Alvesco*
ciklesonid
Evohaler
Autohaler
Flutide
flutikason
0.1mg
0,36
0,34
1.10
2.04
Ventoline 0.1mg
salbutamol
0,3
AeroBec
50mkg
beklometason 100mkg
1.24
1.61
Airomir 0.1mg
salbutamol
0,64
Serevent 25mkg
salmeterol
*Alvesco: Subventioneras endast för patienter där behandling med inhalationspulver inte är lämplig.
(ange enhet via Infoga sidfot)
Läkemedel
2.73
Styrka
Pris/dos
Innovair
6/100mkg
formoterol/beklometason
3.84
5/50mkg
5/125mkg
10/250mkg
2.75
3.78
4.94
Flutiform
formoterol+flutikason
50mkg
125mkg
2015-01-14
KOMBINATIONSPREPARAT
Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos
AeroBec 100mkg
Inhalations-beklometason
spray
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Salmeterol/flutikason Cipla
25mkg/2125mkg
salmeterol/flutikason 25mkg/250mkg
2,26
3,01
Seretide mite
25mkg/50mkg
Seretide
25mkg/125mkg
Seretide forte
25mkg/250mkg
salmeterol/flutikason
3.35
4,25
5.84
Underlag för prisjämförelse mellan olika behandlingsstrategier
pulverinhalator/ inhalationsspray -KOL - 150114
PULVERINHALATOR /INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: KOL
ANTIKOLINERGIKUM
inhalationsspray
Handihaler
inhalationspulver
Respimat
inhalationsspray
Breezhaler
pulverinhalator
Läkemedel
Styrka
Pris/dos
Atrovent
ipratropium
20mkg
0.86
Spiriva
18mkg
tiotropiumbromid
Spiriva
2.5mkg
Respimat*
tiotropiumbromid
Seebri Breezhaler 44mkg
glykopyrronium
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
Styrka
KOMBINATIONSPREPARAT
Pris/dos
Läkemedel
Styrka
Pris/dos
Combivent
0,5 mg/2,5 mg
2.01
Sapimol (upphandlat)
2
Ipratropium/Salbutamol
1,73 billigast
Ipramol
1,88
ipratropium/salbutamol
12.75
(12,76
12,9
10.48
Striverdi
Respimat*
olodaterol
Onbrez
Breezhaler
indakaterol
2,5mkg
150mkg
300mkg
9.8
10.95
10.95
Ultibro*
Breezhaler
glykopyrronium
85/43mkg
19.31
indakaterol
Genuair
(som Novolizer)
Ellipta
Eklira Genuair *
aklidinium
inhalationspulver
322 mkg
5.24
Duaklir Genuair
aklidinium/formoterol
Anoro Ellipta*
umeklidinium/vilanterol
EJ TILLGÄNGLIG ÄN
EU REGISTRERAD
55mkg/22mkg 14.05
* OBS!
1)Eklira Genuair - doseringen är 1x2
2)Spiriva Respimat samt Striverdi Respimat- två puffar från Respimat-inhalatorn motsvarar en dos av läkemedlet
3)Ultibro Breezhaler - Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller
långverkande beta-2-agonister som monoterapi
4)Anoro Ellipta - TLV bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för de patienter som inte får tillräcklig effekt vid monoterapibehandling.
(kostnad/dos - förpackning med inhalator)
(ange enhet via Infoga sidfot)
2015-01-14
Download