Under några dagar i juli - poesisamtal

advertisement
Under några dagar i juli - poesisamtal - på Gerlesborgsskolan
i Bohuslän , en ”tradition” som startade på ett café på
centralen i Göteborg, fortsatte i Hjällbo och nu Gerlesborg.
Eva och Shakir samtalar, Haky filmar.
Bäst vi satt där dök det upp två damer som var på målarkurs
de visade sig kunna arabiska, uppväxta som de var i Egypten.
Samtalen fördjupades efterhand som människor deltog.
Vi gjorde en spontan ”work in progress” i Gerlesborgsskolans Konsertlokal, Shakir läser på sitt sjungande
uttrycksfulla sätt.
Download