Bilaga 2 Höglands AIK HANDLINGSPLAN Box 72 91702 Högland

Bilaga 2
Höglands AIK
Box 72
91702 Högland
Rf.nr: 36782
HANDLINGSPLAN
2009 - 2010
Vinteraktiviteter – Längd och Alpint.
Vi vill öka integrationen bland nyanlända genom att introducera och genomföra aktiviteter i
våra traditionella vintersporter. Detta ska vi genomföra tillsammans med de som växt upp i
området. Både barn, vuxna, flickor och pojkar ska omfattas av verksamheten. Vi kommer att
samarbeta med Dorotea BK för att involvera elevernas familjer. Vecka 44 inleder vi med en
träff med de nyanländas familjer
Aktiviteterna ska genomföras i progressiva etapper.
1. December. En grundkurs i längd för nyanlända elever.
5 tillfällen
2. December – Januari. Nyanlända elever och vårdnadshavare tillsammans som 5 tillfällen
avslutas med utflykt och diplomutdelning. (Längd)
3. Vecka 3 och 4. Slalomintroduktion i lilla backen i Högland med släplift.
Nyanlända elever tillsammans med uppväxta i området.
2 tillfällen
4. Vecka 6 - Slalom lilla backeni Högland helintegrerat
nyanlända/uppväxta i området/barn/vuxna.
1 tillfälle
5. Vecka 8 - Slalom/turåkning i Borgafjäll, nyanlända elever.
1 tillfälle
6 Vecka 10 - Slalom/bräda/turåkning Borgafjäll helintegrerat.
1 tillfälle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi vill genomföra detta eftersom det har stor integrerande effekt. Ungdomar som deltar i
vinteraktiviteterna spontant får ett bättre kontaktnät. Det leder till bättre språkutveckling och
en bättre självbild. Om man omfattas av den idrottsliga gemenskapen är det lättare att
omfattas av hela samhällets gemenskap. I övrigt finns en önskan om ökat idrottande bland alla
barn och ungdomar.
Utbudet för flickorna är betydligt mindre än för pojkarna och vi ser vinteraktiviteterna som en
framkomlig väg för nyanlända flickor.
Utom detta finns också andra projekt som genomförs där vi har för avsikt att utnyttja och
främja de ungdomsledare som blivit initierade. Vi bygger vidare på de ledare som deltagit i
andra satsningar inom exempelvis fotbollen.