Kalendarium 30/11 Mottagande

advertisement
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kalendarium
Nätverk för lärare som undervisar nyanlända
30/11
Mottagande - Organisation
Hur gör vi när vi skriver in elever? Hur organiseras undervisningen för
nyanlända på olika skolor? Skriver vi åtgärdsprogram eller inte?
Anpassad studiegång? Vilka dokument används?
- Lärare presenterar goda exempel från klassrummet: Prosodi
- Diskussion utifrån SKL:s rapport ”Nyanlända elevers utbildning : goda
exempel från tio kommuner ” och dagens ämne
15/2
Undervisningens innehåll
Läromedel? Vilka kunskaper behöver de nyanlända? Hur undervisar vi de
nyanlända?
- Lärare presenterar goda exempel från klassrummet:
- Diskussion utifrån ”Nyanlända och lärande- en forskningsöversikt om
nyanlända elever i den svenska skolan” av Nihad Bunar
18/4
Bedömning
Hur länge går eleverna i förberedelseklass? Vid vilken språknivå är de
redo att lämna förberedelseklassen? Hur bedömer vi elevernas språknivå?
- Lärare presenterar goda exempel från klassrummet:
Diskussion utifrån dagens ämne och aktuell forskning
9/5
Konferens för lärare som undervisar nyanlända
Heldag
30/5
Modersmål
Hur använder vi oss av modersmålslärarna? Samarbeten mellan
modersmålslärare och övriga lärare? Studiehandledning?
- Lärare presenterar goda exempel från klassrummet:
- Diskussion utifrån dagens ämne och aktuell forskning
Vi träffas mellan klockan 13.30 och 16.30 med en fikapaus mitt i. Inför varje ny träff
kommer en kallelse att skickas ut med närmare information om plats och innehåll.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Språkforskningsinstiutet • Hantverkargatan 3a • Box 22049 104 22 Stockholm
E-post: [email protected]
Download