Hur går det till?
Det första steget för att bli kulturvän är
att fylla i en intresseanmälan. Det kan du
göra på www.gotland.se/hejgotland. När
anmälan har mottagits och en matchning
gjorts blir du kontaktad för ett första möte
tillsammans med samordnaren.
Hur länge pågår kontakten?
Så långe båda parter vill att den ska pågå.
Ett riktmärke kan vara att träffas tre ggr/mån
under fyra månader.
Vad gör vi när vi träffas?
Det kan vara allt från fika till att utföra en
idrottsaktivitet tillsammans, kanske utifrån
gemensamma intressen. En del träffas bara
för att umgås och prata. Det är ni som
bestämmer – tillsammans.
Varför har jag inte
blivit matchad?
Matchningen kan ta olika lång tid, allt från
veckor till månader. Detta beror på att
matchningen ska bli så bra som möjligt.
Vem matchas med vem?
Ingen matchning är den andra lik. Generellt
är det beröringspunkter mellan er, mellan
era önskemål, erfarenheter och intressen,
som styr vem som sammanförs med vem.
Personkemi är det viktigaste, om det inte
stämmer finns möjlighet att göra en ny
matchning.
Hitta oss även på
Kompetenscentrum Gotland
Telefon: 0498–26 90 00 vxl
www.gotland.se/hejgotland
Bli kulturvän – FAQ
Vad är kulturvän?
Vem kan bli kulturvän?
Får jag någon ersättning?
Kulturvän är ett sätt att umgås över
kulturgränserna. Nyanlända får kontakter
med etablerade gotlänningar och därigenom underlättas och förkortas integrationsprocessen. Att lära sig det svenska
språket och få ett socialt nätverk är viktiga
faktorer för att etableringen på den nya
bostadsorten ska bli lyckosam.
Du som är etablerad i det gotländska
samhället och kan språket och vill göra en
frivilliginsats på fritiden kan bli kulturvän.
Du kan vara en person, en familj, eller en
förening/organisation.
Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för
att vara kulturvän, ni deltar båda frivilligt/
ideellt.
Vad syftar kulturvän till?
Att underlätta den sociala integrationen
för nyanlända och skapa mötesplatser
människor emellan. Det är ett sätt att
bygga broar mellan människor, förebygga
fördomar och skapa ett samhälle där alla
känner sig inkluderade.
Vem kan få en kulturvän?
Du som relativt nyligen har kommit till
Gotland kan anmäla dig för att träffa en
kulturvän. Det krävs endast att du kan lite
svenska och vill vara aktiv/engagerad i en
personlig kontakt.
Vad gör en kulturvän?
Som kulturvän engagerar du dig frivilligt/
oavlönat på fritiden med att guida/välkomna och språkträna nyanlända. Du fungerar
som en länk till det svenska samhället.
Utgångspunkter
– vad ska jag tänka på?
Det handlar inte om att lära en person
hur myndigheterna fungerar utan om att
umgås och ha roligt. Skapa ny kunskap
och förståelse för varandras kulturer och
levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya
vänner samtidigt som du kan utvecklas
som person.