Revideringsunderlag för larmanläggning, ”Automatiskt brandlarm”

advertisement
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Revideringsunderlag för larmanläggning, ”Automatiskt brandlarm”
All uppdatering/revidering som berör det automatiska brandlarmet skall göras till
räddningstjänsten som är avtalspart. Räddningstjänsten ansvarar för att uppgifterna delges
SOS alarm som på uppdrag av räddningstjänsten kontaktar anläggningsskötare i samband med
ett automatiskt brandlarm eller annan uppgift som är kopplat till avtalet.
Det är ägaren till automatlarmsanläggningen som har ansvaret för att räddningstjänsten
tillhandahålls uppdaterade uppgifter.
I detta formulär skall uppgiftsändringar gällande vad som beskrivs nedan fyllas i och
återsändas till räddningstjänsten via e-post, eller post. Adresserna finner ni längst ner på
sidan 2 i formuläret.
Obs! Vi tar inte emot uppgifter på annat sätt än vad som beskrivs ovan.
Objektets/anläggningens namn, adress, och telefonnummer
Objektsnummer och namn
Objektets larmadress
Telefonnummer till reception
eller liknande.
Avtalspartens/anläggningens fakturadress, organisationsnummer, kontaktpersoner m.m
Objektets ägare
Objektets fakturadress
Organisationsnummer
Kontaktperson + tel:nr
E-post
Ev. Referensnummer
För att uppfylla kraven i gällande avtal skall ägaren tillhandahålla ett telefonnummer
(journummer) som ger räddningstjänsten möjlighet att komma i kontakt med behörig
representant för anläggningen i samband med ett automatiskt brandlarm.
Utöver journummer kan det vara lämpligt att ange 2 anläggningsskötare med erforderlig
utbildning för kontakter i övrigt. Vi vill också påtala att räddningstjänsten inte återställer en
larmanläggning efter att ett larm löst ut. Detta är anläggningsägarens eller dess ombuds
ansvar.
Räddningstjänsten • Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad • Tel 035-16 00 00 • Fax 035-16 00 96, 21 15 36
Postgiro 640 70 77-4 • [email protected]stad.se • www.halmstad.se
Som en säkerhet mot er som avtalspart föreslår vi att anläggningsskötare och/eller servicepersonal
skall kunna identifiera sig mot räddningstjänsten i samband med arbeten/service som påverkar
anläggningen. OBS! All kontakt som berör er anläggning skall gå via räddningstjänsten. Påverkas
SOS-alarm hanterar räddningstjänsten det.
Vi föreslår att objektsnamn samt anläggningens specifika objektsnummer används för identifiering.
Ert objektsnamn samt objektsnummer finns på gällande avtal. Ni som ägare ansvarar för att berörda
blir informerade om villkoren. Om ni önskar ett annat eller högre säkerhetskrav ber vi er kontakta
räddningstjänsten.
Jour/beredskap: Namn och/eller telefonnummer att ringa när brandlarmsanläggning
larmat och ett åtgärdsbehov finns. Skall kunna nås dygnet runt!
Jour/beredskap
Namn
Tel.nr:
Anläggningsskötare (med erforderlig utbildning)
Anläggningsskötare 1
Namn
Tel. arb.
Tel. mobil
E-post
Anläggningsskötare 2
Namn
Tel. arb.
Tel. mobil
E-post
Underlaget skickas till räddningstjänsten via E-post till
[email protected]
Vid frågor kontakta
Brandmästare Ulf Petersson
eller med post till
Tel: Växel
Direkt
Räddningstjänsten
Kristinehedsvägen 2
302 44 Halmstad
035-160000
035-160042
E-post:
[email protected]
Download