Instruktioner för att installera programmet för

Studentcentrum/ Studieverkstad Instruktioner för att installera programmet för Lärstilsanalys
Klicka på länken
”Ladda ner programmet
för Lärstilsanalys”. När
fönstret ”Filhämtaren”
öppnats, dubbelklicka
på filnamnet.
Välj OK.
Klicka på ”Kör”.
Sid 1 (2) Studentcentrum/ Studieverkstad Klicka på ”Nästa”.
Skriv in ”Umeå
universitet” i rutan för
”Namn” och
”Studieverkstad” i rutan
för ”Företag”.
Gå vidare genom att
klicka på ”Nästa”knapparna tills du
kommer till sista rutan.
Där klickar du på
”Avsluta” för att gå ur
installationsprogrammet.
Nu kan du starta
lärstilsanalysen. Du
hittar den via
Startmenyn, under Alla
program/ BrainBooks/
Inlärningsstilar/
StilenkätVuxen.
Sid 2 (2)