Övningar v45
1. PCL 3.6.1 (s.53), görs lämpligast i interaktivt läge (terminalen)
2. Skriv ett program som skapar och skriver ut en 100 element lång lista där
alla element är heltalet ”27”.
3. Skriv ett funktion tar en sträng som argument och returnerar en sträng
där alla ”s” är utbytta mot ”SPAM!”.
4. Skriv ett program som, givet ett heltal, skriver ut ”No prime!” om det
inte är ett primtal, ”Small prime!” om det är mindre än 100, och ”Big
prime!” om det är större än 100. Givet är funktionen isPrime(int) som
returnerar True om int är ett primtal, och False om det inte är det.
5. Skriv en funktion listTooLong(inString) som returnerar True om inString
är längre än 4 och False om den är kortare eller lika med 4. Använd sedan
denna för att skriva en funktion removeLongStrings(inList), som tar
en lista av strängar och returnerar en ny lista med alla strängar längre än
4 tecken borttagna.
6. Skriv en funktion doubleList(inList) som returnerar en lista där varje
element i listan inList är dubblerat.
1