Exempel på tentafrågor neonatologi Fil

advertisement
Exempel på tentamensfrågor
1. Du har ett 5 timmar gammalt barn med födelsevikt 3500 g i fött i graviditetsvecka 40. Barnet har
varit påtagligt skakigt och man har därför tagit ett blodsocker som var 1,4. Vilken är den adekvata
åtgärden?
a) Troligen felvärde, därför ingen vidare åtgärd.
b) Lägger barnet till moderns bröst och låter barnet amma. Därefter kontrolleras ett nytt
blodsocker innan nästa amning.
c) Tillmatar med 20 ml bröstmjölksersättning. Därefter kontrolleras ett nytt blodsocker innan
nästa tillmatning.
d) Barnet bör erhålla intravenös glukosinfusion.
2. Nyfödda barn har en viss ökad risk att drabbas av hypoglucemi. Nämn 2 orsaker till detta
samt förklara varför. (2p)
3. Lisa är 12 timmar gammal, född i vecka 29 (vikt 1230 gram), på grund av att hennes
mamma drabbades av en svår och snabbt uppseglande preeklampsi. Lisa förlöstes med ett
akut sectio och vårdas på neonatalavdelningen. Lisa har efter ankomsten till
neonatalavdelningen erhållit navelkatetrar och får andningsstöd i from av nasal CPAP.
Hon är stabil och röntgen pulm som är utförd visar en bild som vid RDS.
a) Vad är den bakomliggande orsaken till att RDS uppstår? (1p)
4. Vilka är de bakomliggande orsakerna till fysiologisk icterus hos nyfödda barn (3p)
Download