Utäck kristen tro
Kurs i kristen tro
EFS-kyrkan på Råå
Missionsgatn 8, Råå
Kursstart 25 oktober
Kursinnehåll:
Kurskvällarna innehåller tre moment:
1. Vi tar en kopp kaffe/te tillsammans och lär känna varann
2. Vi ser en film om Jesu liv.
3. Vi samtalar om filmen.
Kursdatum: Torsdagar 25/10, 1/11, 8/11, 15/11.
Tid: 19.00 - 21.00
Ingen kostnad för kursen. Man kan frivilligt köpa litteratur,
ej nödvändigt för kursen.
Anmälningstid: Innan kursstart
Kursledare är Robert Södertun, EFSkyrkan på Råå
Anmälan till:
[email protected]
0701 83 55 50