Nedanstående böcker kan köpas på t ex Akademibokhandeln i

advertisement
Nedanstående böcker kan köpas på t ex Akademibokhandeln, Mäster Samuelsgatan 28,
Stockholm eller över nätet genom t ex www.bokus.com eller www.adlibris.se
Litteraturlista för vårterminen 2013
vid Centrum för vuxenutbildning i Sundbyberg
Ämne
Titel/författare
Svenska som andraspråk
SVA grund
På G
K Asker, S Nordberg, Bonniers förlag
På G, Grammatikövningar
(Svenska som andraspråk för grundläggande vux)
K Asker, S Nordberg
ISBN-nr
622-5772-2
622-5774-9
SVA grund omv
kursstart
Litteratur meddelas vid
SVA 1,
dag +kväll
Språkporten 1, 2, 3
9789144079172
Skrivkurs
Skrivtrappan, Ronald Alfredsson
91-7434-481-1
SVA 2 - dag
Litteratur meddelas vid kursstart
SVA 2 – kväll Litteratur meddelas vid kursstart
SVA 3
Människans texter
Svenska
Svenska 1
Handbok i svenska språket
9789147104208
Svenska 2
Handbok i svenska språket
9789147104208
Svenska 3
Handbok i svenska språket
9789147104208
Engelska
En steg1 och X Stepping Stone 1, Gleerups
En steg 3
Stepping Stone 2, Glwweupr
En 4, dag
Stepping Stone 3 + CD
Dalin m fl, Fleerups förlag
Basic Grammar Check, Appia
Easy Readers
Rekommenderas: Essential Grammar in Use
Stepping Stone Grammar
En 4, kväll
Litteratur meddelas vid kursstart
91-40-64676-9
91-44-02091-4
978-05-216754-37
91-40-65201-0
En 5
Progress Gold A + CD/web, Hedencrona
978-91-44-02985-6
Progress Gold A, Student´s Key
978-91-44-04299-2
English Grammar Check, Appia Studentlitteratur
91-44-02087-7
2-3 romaner
(978-05-215328-91, utan CD)
En 6
Progress Gold B + CD/web
Progress Gold B, Student´s Key
English Grammar in Use, Third Edition + CD
2-3 romaner
Matematik
Litteratur meddelas vid kursstart.
Historia
Hi 1b
EPOK Historia 1b av Elm och Thulin
Samhällskunskap
Sh grund
Litteratur meddelas vid kursstart
Sh 1
Litteratur meddelas vid kursstart
Sh 2
Litteratur meddelas vid kursstart
Religion 1
Litteratur meddelas vid kursstart
Filosofi
Litteratur meddelas vid kursstart
Biologi
Bi 1
Litteratur meddelas vid kursstart
Bi 2
Litteratur meddelas vid kursstart
Naturkunskap
Nk 1b
Litteratur meddelas vid kursstart
Nk 2
Litteratur meddelas vid kursstart
978-91-4403561-1
978-91-4405068-3
978-05-2153762-9
(978-05-215328-91, utan CD)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards