Sociologi, flex - Alvis från Gotit

Sociologi, flex
Anmälningskod
SOISOO0FX
Beskrivning
Sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället
på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen kommer att ge kunskap om skapandet av
samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation, sociala strukturer
utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion, sociala normer och kategoriseringar av
människor, innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering,
diskriminering, jämställdhet och likabehandling, metoder för att kritiskt bearbeta
information, till exempel källkritik samt aktuella sociala frågor.
Förkunskaper
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Du kan läsa i följande studietakter:
100 % 5 veckor (20 poäng/vecka)
75 % 6 veckor (15 poäng/vecka)
50 % 10 veckor (10 poäng/vecka)
25 % 20 veckor (5 poäng/vecka)
Kursstart: Kursstart första måndagen varje månad (12 starter per år) för nya elever. För
elever som vill förlänga pågående studieplan sker antagning kontinuerligt.
Sista ansökningsdag: 3 veckor innan önskad kursstart
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Samhälle
Kurskod
SOISOO0
Poäng
100
Studieform
Flexibel utbildning
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola