Filosofi 1, distans

advertisement
Filosofi 1, distans
Anmälningskod
FI1D
Beskrivning
Detta är en distanskurs därför måste du efter anmälan själv kontakta läraren Kaj
Svensson på 042-85221 eller skicka epost till [email protected] (kopiera och
klistra in epostadressen i ditt epostprogram).
Eleven skall
kunna diskutera några olika filosofiska förhållningssätt till existentiella frågor
känna till centrala etiska frågeställningar och kunna argumentera kring några vanliga
ståndpunkter inom den normativa etiken
analysera och värdera information och ge argument för vad som bör ingå i begreppen
kunskap och vetenskap
arbeta med tolkning, precisering och definition av begrepp och utsagor
ha fördjupat sig i något valt filosofiskt problem.
Förkunskaper
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Samhällsvetenskap
Kurskod
FIOFIO01
Poäng
50
Studieform
Distans
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards